XUẤT KHẨU NHIỀU MẶT HÀNG CHỦ LỰC CỦA TỈNH TĂNG VỀ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ

XUẤT KHẨU NHIỀU MẶT HÀNG CHỦ LỰC CỦA TỈNH TĂNG VỀ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ

XUẤT KHẨU NHIỀU MẶT HÀNG CHỦ LỰC CỦA TỈNH TĂNG VỀ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ

Theo Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt 318 triệu USD, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực cua tỉnh tăng về cả sản lượng lẫn giá trị. Cụ thể, cà phê nhân 117.000 tấn, tăng 3,66% về lượng và tăng 32,13% về giá trị; cà phê hòa tan 2.750 tấn, tăng 5% về lượng và tăng10% về giá trị; tiêu hạt 3.000 tấn, tăng 42,45% về lượng và tăng 6,74% về giá trị;  sản phẩm ong 5.500 tấn, tăng 61,38% về lượng và tăng 20,78% về giá trị.

Cà phê nhân chuẩn bị xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk

Riêng cao su giảm về lượng nhưng tăng về giá trị; cá biệt, sản phẩm sắn giảm cả về lượng và giá trị, chỉ đạt 40.000 tấn.


Đỗ Lan

nguồn baodaklak

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese