Việt Nam xuất siêu sang nhóm G7 gần 20 tỷ USD mỗi năm

Việt Nam xuất siêu sang nhóm G7 gần 20 tỷ USD mỗi năm

Việt Nam xuất siêu sang nhóm G7 gần 20 tỷ USD mỗi năm

Trong giai đoạn 2006 đến năm 2015 tổng thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam với nhóm nước G7 đạt 192,54 tỷ USD, bình quân mỗi năm đạt mức thặng dư 19,25 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, xuất nhập khẩu của Việt Nam với nhóm các nước G7 (bao gồm: Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Canada, Hoa Kỳ) trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt 30,73 tỷ USD, chiếm 29,4% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. 

Xuất nhập khẩu của Việt Nam với nhóm nước G7 trong 10 năm trở lại đây cũng tăng trướng mạnh từ 25,31 tỷ USD năm 2006 lên 95,42 tỷ USD năm 2015, tăng trưởng bình quân 17,1% mỗi năm.

 Kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của cả nước, Việt Nam – Nhóm nước G7, Việt Nam – Nhật Bản từ năm 2006 đến 4/2016. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

 

Cán cân thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và nhóm nước G7 cũng luôn đạt mức thặng dư cao. Trong giai đoạn 2006 đến năm 2015 tổng thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam với nhóm nước G7 đạt 192,54 tỷ USD, bình quân mỗi năm đạt mức thặng dư 19,25 tỷ USD. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2016 mức thặng dư là 13,21 tỷ USD.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang nhóm nước G7 cũng đạt được mức phát triển vượt bậc, 4 tháng đầu năm 2016 đạt 21,97 tỷ USD, chiếm 41,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Năm 2006 xuất khẩu của Việt Nam sang nhóm nước G7 là 17,58 tỷ USD thì đến năm 2015 đạt kim ngạch 66,16 tỷ USD tăng gần 3,8 lần so với năm 2006.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ nhóm nước G7 trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt kim ngạch 8,76 tỷ USD, chiếm 17,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Nhập khẩu hàng hóa xuất xứ từ nhóm nước G7 cũng đạt mức tăng trưởng cao trong những năm gần đây, năm 2006 là 7,73 tỷ USD, đến năm 2015 là 29,26 tỷ USD, tăng 3,8 lần trong 10 năm qua.

 

VĂN HUY

Nguồn DNVN

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese