UBND TỈNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT 35

UBND TỈNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT 35

UBND TỈNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT 35

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP, ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động Nghị quyết này.
Mục tiêu của Chương trình hành động là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chung phấn đấu cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh của tỉnh; phấn đấu đến 2020, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong tốp 10 nhóm các tỉnh xếp thứ hạng khá (từ 13 đến 23 trong toàn quốc).  
 
Bộ phận một cửa (Cục Thuế tỉnh) tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế
Bộ phận một cửa (Cục Thuế tỉnh) tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế
 
Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng DN trên địa bàn tỉnh có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, toàn tỉnh có từ 10 đến 12 nghìn DN hoạt động, trong đó có 10% DN có quy mô vừa và lớn; khu vực tư nhân đóng góp từ 30-35% tổng sản phẩm xã hội của tỉnh, 80% tổng vố đầu tư toàn xã hội, 50-55% tổng thu ngân sách của tỉnh. 
 
Chủ động rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân và DN; đơn giản hóa các quy trình, phương thức giải quyết các TTHC; bãi bỏ các TTHC không cần thiết, bảo đảm hàng năm giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC của người dân, DN.
 
Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình hành động đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện TTHC thuộc các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của DN; triển khai thực hiện chính quyền điện tử; thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao trình độ, đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN; tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong khởi sự kinh doanh và đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của DN…
 
Giang Nam
nguồn baodaklak

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese