Trung tâm MOET-TSC ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực cho tỉnh Đắk Lắk 

(Theo Cổng Thông tin Điện tử Đắk Lắk)

Sáng 19/2, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực (Trung tâm MOET-TSC – thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Trường Đại học Tây Nguyên và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột về chương trình hợp tác hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Đắk Lắk.

Ông Bùi Văn Linh – Giám đốc Trung tâm MOET-TSC phát biểu tại buổi lễ ký kết. Xem trích nội dung phát biểu của Ông Bùi Văn Linh ở cuối bài.

Tại buổi lễ, Trung tâm MOET-TSC và các bên tham gia đã ký kết hợp tác song phương với từng đơn vị và ký kết hợp tác liên đơn vị hình thành hệ sinh thái đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm MOET-TSC ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Tây Nguyên

Kết nối giữa các cơ sở đào tạo và các đơn vị sử dụng nhân lực; thực hiện các hợp đồng cung ứng chuyên gia, nhân lực trình độ cao theo cơ chế đặt hàng cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, xúc tiến tạo nguồn xuất khẩu nhân lực.
Kết nối với các trường đại học liên quan tiến hành xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo, phục vụ công tác kiểm định; nghiên cứu tham gia cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Trung tâm MOET-TSC và đại diện các sở, ngành, đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác

Hợp tác tổ chức các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng số, giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM, sở hữu trí tuệ và công nghệ số 4.0 cho học sinh, sinh viên và giảng viên; cử chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên có kinh nghiệm tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho các địa phương; phối hợp tổ chức các lớp đào tạo định hướng, đào tạo nghề, cấp chứng chỉ cho các nguồn cung ứng nhân lực và xuất khẩu lao động.

Trung tâm MOET-TSC ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Phối hợp triển khai nghiên cứu, đánh giá, khảo sát về thị trường lao động, nhân lực, hướng nghiệp-việc làm, xu hướng ngành nghề đào tạo, báo cáo đánh giá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thực hiện liên danh, liên kết để triển khai các hoạt động dịch vụ, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế… Các nội dung hợp tác sẽ được các bên triển khai trong giai đoạn 2022-2026.
Trong tương lai, các bên ký kết nghiên cứu, bổ sung các hoạt động tăng cường hỗ trợ đào tạo, việc làm cho sinh viên và cung cứng nhân lực để góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên ngày càng hiệu quả.

Trung tâm MOET-TSC ký thỏa thuận hợp tác với Sở GD&ĐT

Mục tiêu của chương trình hợp tác nhằm cụ thể hóa Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên” cũng như các Nghị quyết của Tỉnh ủy Đắk Lắk và chương trình hành động, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đặt nền móng cho việc xây dựng hệ sinh thái dự nguồn nhằm thực hiện tốt nhất chủ trương cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao hơn để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, vùng Tây Nguyên nói chung. Triển khai xây dựng giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk; thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Nội dung phát biểu của Ông Bùi Văn Linh

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực (Trung tâm) có tiền thân là Trung tâm Lao động – Hướng nghiệp (thành lập từ năm 1991). Với vị trí là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm có chức năng nghiên cứu, dự báo phát triển nguồn nhân lực (NNL) có trình độ đại học trở lên, nhân lực ngành sư phạm…; hỗ trợ đào tạo các kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng nhân lực; định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV); cung ứng nhân lực có trình độ đại học trở lên và nhân lực ngành sư phạm cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; Thực hiện công tác truyền thông về tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm, đào tạo, sử dụng nhân lực và cung ứng nhân lực…
Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhằm đưa Trung tâm phát triển mạnh mẽ hơn, tham gia hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, chuyển đổi số; nhất là lĩnh vực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực do ngành Giáo dục đào tạo cung cấp cho XH, đóng góp vào sự phát triển KT-XH đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, đặc biệt là trong giáo dục, đào tạo, nhân lực và việc làm; Trung tâm sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ chủ yếu như sau:
             1. Thực hiện 2 nhiệm vụ chính trị rất quan trọng về xây dựng: a) Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp (SVTN) hằng năm để báo cáo Chính phủ, Quốc hội, hướng tới xây dựng Báo cáo Quốc gia hằng năm về tình hình việc làm SVTN; b) Dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của xã hội, dự báo phát triển các chương trình đào tạo, ngành đào tạo; để làm cơ sở cho các trường đại học xây dựng chiến lược phát triển ngành đào tạo, còn giúp HSSV, các gia đình lựa chọn ngành học/trường học, học tập tốt, sớm có việc làm tốt với  chất lượng công việc cao hơn, hiệu quả hơn, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tránh lãng phí trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là NNL chất lượng cao (có trình độ từ đại học trở lên).
             2. Triển khai các hoạt động đào tạo, giáo dục hướng nghiệp, phân luồng cho HS trung học cơ sở, trung học phổ thông; hỗ trợ đào tạo các kỹ năng thiết yếu, giáo dục Stem, kỹ năng tiếng Anh/ngoại ngữ, hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho HSSV;
             3. Kết nối thường xuyên, hiệu quả với thị trường lao động ngoài xã hội với quy mô gần 900.000 doanh nghiệp để bố trí thực tập cho sinh viên(SV), tuyển dụng SVTN (quy mô từ 300-350 ngàn/năm); đào tạo lại, đào tạo theo đơn đặt hàng (có địa chỉ) theo nhu cầu đào tạo cán bộ khung, chiến lược cho các doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng từ nguồn SV trúng tuyển top cao từ năm thứ nhất.
             4. Tiến hành các hoạt động đặt hàng xây dựng đề án, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đề án Phát triển NNL cho các địa phương, các ngành…
             5. Kết nối với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để tham gia hay tổ chức các hoạt động, hội nghị, toạ đàm quốc tế, thúc đẩy để cho HSSV, giảng viên; tham gia chuỗi cung ứng nhân lực trình độ cao ra nước ngoài; tổ chức các chương trình đưa thực tập sinh, trao đổi SV ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho SV trước và sau khi tốt nghiệp…
             6. Tích cực nghiên cứu triển khai các đề án, nhiệm vụ nhằm chuyển đổi số ngành Giáo dục; hiện đại hoá, nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ công, sự nghiệp công, số hoá hệ thống cơ sở dữ liệu NNL các trường đại học, xây dựng các Sàn giao dịch việc làm online, hiện đại hơn để phục vụ HSSV, các doanh nghiệp; tổ chức chuỗi các sự kiện ngày Hội việc làm quy mô khu vực, quốc gia, khối ngành…
             Để làm tốt các nhiệm vụ nêu trên; Trung tâm định hướng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phát triển bền vững gồm các bên tham gia: Bên 1- Cung (các Sở, các trường đại học, gần 20 triệu HSSV); Bên 2- Cầu (các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động trong và ngoài nước); Bên 3- sẽ tham gia nội dung chương trình đào tạo, cung cấp chuyên gia giỏi (các Công ty Công nghệ giáo dục – đào tạo Edutech, kỹ năng sống, nền tảng công nghệ thông tin); Bên 4 – các Vụ/Cục có chức năng QLNN thuộc các Bộ/ngành cơ quan Chính phủ để phối hợp đề xuất các chính sách về việc làm thêm cho HS sau 15 tuổi cho SV, đề án phát triển NNL…
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã kết nối với một số đơn vị trong ngành Giáo dục và một số tập đoàn, doanh nghiệp để thống nhất hợp tác triển khai các nhiệm vụ nêu trên ngày càng hiệu quả. Trong tháng 01 năm 2022 vừa qua, Trung tâm đã tổ chức 02 đợt ký kết hợp tác với gần 20 đơn vị, bao gồm các đơn vị chức năng của  các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, trường đại học.
Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực với các cơ quan, ban ngành, đơn vị của tỉnh Đắk Lắk, TP. BMT hôm nay đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc xây dựng mô hình phối hợp liên ngành, khai thác đồng bộ thế mạnh của các lĩnh vực công tác, phát huy thế mạnh, tiềm năng của hai bên trong lĩnh vực quan tâm, cùng hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, hội nhập quốc tế cho HSSV tỉnh nhà, giải quyết tốt việc làm cho sinh viên tốt nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi chương trình phối hợp (CTPH) có những hoạt động thiết thực (đã được thể hiện cụ thể tại các CTPH trong tài liệu BTC đã gửi tới các đại biểu) để đặt nền móng việc xây dựng hệ sinh thái dự nguồn cho chủ trương cung cấp NNL chất lượng cao hơn để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Đây là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hoá Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên”, cũng như các nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và chương trình hành động, kế hoạch của Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.
Tôi hy vọng rằng, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm và các cơ quan, ban/ngành của tỉnh Đắk Lắk sẽ không chỉ gắn kết mà còn tạo tiền đề vững chắc để các bên phối hợp, hỗ trợ nhau cùng phát triển về mọi mặt trong tương lai.
Xin trân trọng cảm ơn!

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese