Triển khai Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT, ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT, ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT, ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9860/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT, ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

Ảnh minh họa



Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến dịch vụ bảo vệ thực vật tại Việt Nam.



Người trực tiếp làm dịch vụ tư vấn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học; người trực tiếp làm dịch vụ phòng, chống sinh vật gây hại thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc có giấy chứng nhận tập huấn về bảo vệ thực vật theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.



Khi thực hiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật phải có sổ ghi chép, theo dõi nội dung liên quan đến hoạt động của người thực hiện và người sử dụng dịch vụ; trang thiết bị, dụng cụ phù hợp với hoạt động như dụng cụ phát hiện sinh vật gây hại (đối với hoạt động tư vấn phòng chống sinh vật gây hại thực vật) hoặc dụng cụ phun rải thuốc, bẫy bả, dụng cụ bắt, diệt sinh vật gây hại thực vật, bảo hộ lao động (đối với hoạt động phòng chống sinh vật gây hại thực vật).



Có địa chỉ giao dịch hợp pháp, rõ ràng để có thể liên hệ khi cần thiết. Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật cần có một trong những giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhà gắn liền với đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; hợp đồng thuê nhà hợp pháp có thời hạn tối thiểu là 01 năm hoặc sổ hộ khẩu (đối với cá nhân).



Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi tổ chức, cá nhân có địa chỉ giao dịch hợp pháp theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.



Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.



Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các Trạm Bảo vệ thực vật hoặc Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giám sát hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật tại địa phương; xây dựng nội dung, chương trình tập huấn về bảo vệ thực vật; chỉ đạo, kiểm tra việc tập huấn, cấp giấy chứng nhận tập huấn về bảo vệ thực vật.



Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xác nhận đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật cho tổ chức, cá nhân đề nghị; quản lý hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật trên địa bàn; phối hợp với cơ quan chuyên ngành về bảo vệ và kiểm dịch thực vật tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật tại địa phương và xử lý các vi phạm theo quy định; thông báo công khai danh sách các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật trên địa bàn.



Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/2/2016. 



Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, căn cứ nội dung Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện. 

daklak.gov.vn

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
viVietnamese