TP.Buôn Ma Thuột triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh năm 2023 

TP.Buôn Ma Thuột triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh năm 2023 

Ngày 17/1, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính; thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của thành phố từng bước được hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực, bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của bộ máy hành chính, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo đúng thời hạn, trước hạn đạt trên 99%. Trong 08 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố tiếp nhận và giải quyết 297 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, được người dân và doanh nghiệp đánh giá sự hài lòng với mức độ rất hài lòng và hài lòng đạt trên 99%. Phần mềm quản lý văn bản được triển khai đến tất cả các cơ quan Quản lý Nhà nước trực thuộc UBND thành phố từ thành phố đến phường, xã. Tỷ lệ văn bản đi/đến (không phải văn bản mật) trên môi trường mạng đạt 100%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Phạm Tiến Hưng tham gia ý kiến

UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng chủ động xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn Thành phố năm 2022. Các phòng, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện khá tốt việc chuyển đổi số. Sử dụng có hiệu quả các tính năng của phần mềm như: chữ ký số, hệ thống tư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk), tìm kiếm, tiếp nhận xử lý văn bản đến, tạo lập, phát hành văn bản đi, gửi nhận văn bản liên thông với các cơ quan trong và ngoài tỉnh,… giúp việc tra cứu, khai thác văn bản được thuận lợi, nhanh chóng, rút ngắn thời gian xử lý công việc hàng ngày của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn.

 Ngoài ra thành phố cũng đang triển khai thí điểm bàn giao các thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận Một cửa của thành phố cho Bưu điện tiếp nhận, kết quả từ đầu năm đến nay đã tiến hành trả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích được gần 2.000 hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của thành phố hoạt động theo mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công đạt hiệu quả cao; cơ chế một cửa, một cửa liên thông thể hiện sự công khai, minh bạch của chính quyền và các cấp, đã mang lại sự hài lòng của người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước hạn trên 50%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt 29,40%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 25%. UBND thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Đắk Lắk triển khai hệ thống phản ánh hiện trường trên địa bàn thành phố, kết quả trong năm 2022 đã tiếp nhận 119 phản ánh, đã xử lý 109 phản ánh; triển khai xây dựng thí điểm hệ thống camera giám sát an ninh tại phường Thống Nhất, Thắng Lợi và Tân Tiến với 263 mắt camera.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng chính quyền điện tử,  chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố vẫn còn những khó khăn, hạn chế như việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với TTHC của một số cơ quan, đơn vị có hồ sơ phát sinh; Công tác lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền về công tác CCHC đôi lúc thiếu thường xuyên; Hạ tầng cơ sở kỹ thuật, trang thiết bị của một số xã, phường chưa đáp ứng nên việc áp dụng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng còn gặp khó khăn…

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch.

 Đề nghị lãnh đạo các Phòng, ban ngành của thành phố và UBND các xã, phường cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND thành phố của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra về CCHC; việc thực thi công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị, nhất là tác phong, thái độ ứng xử của công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; hạn chế thấp nhất hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, tăng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn; nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi tha gia giải quyết thủ tục hành chính; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối cán cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của thành phố và phường, xã đạt tỷ lệ từ 95% trở lên…

Nhân dịp này, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tặng giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022.

Nguồn: Kim Bảo

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese