Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính trong quý 2 năm 2023

Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính trong quý 2 năm 2023

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính và nhân rộng các điển hình cách làm sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC sâu rộng đến người dân.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Cụ thể, quý 2/2023, chú trọng nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản, dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND. Thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh kỳ 2019-2023. Đẩy mạnh cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để xử lý nghiêm CBCCVC gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ TN&TKQ UBND cấp huyện, cấp xã. Trang bị và nâng cấp các thiết bị làm việc tại Bộ TN&TKQ UBND cấp huyện, cấp xã; quan tâm lấy ý kiến người dân, tổ chức đến yêu cầu giải quyết TTHC.

Viên chức Trung tâm phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ

 Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn TTHC trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 về tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Giám sát chặt chẽ tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023 theo lộ trình đã đề ra; Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đang đề nghị Bộ Tư pháp xem xét việc liên thông dữ liệu giữa Hệ thống iGate với phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp được ổn định, đảm bảo kết nối. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét việc liên kết và đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Đắk Lắk với phần mềm chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải.

Thống kê trong quý 1/2023, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023 Hệ thống iGate đã giải quyết 206.236 hồ sơ theo cơ chế Một Cửa điện tử liên thông, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 97.51%. Tổng số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần có phát sinh hồ sơ  của tỉnh: 382 DVC.

Đến ngày 14/3/2023, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Đắk Lắk cung cấp: 1.590 TTHC (cấp tỉnh: 1.278 TTHC, cấp huyện: 221 TTHC, cấp xã: 91 TTHC). Trong đó Dịch vụ công trực tuyến một phần: 950, Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 630, tỷ lệ triển khai DVCTT toàn trình của tỉnh đạt 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp toàn trình.

 Cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung của tỉnh đã đồng bộ với các CSDL dùng chung quốc gia, đáp ứng yêu cầu về mặt liên thông, chia sẻ dữ liệu theo kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0. Tỉnh đã hoàn thiện 25 cơ sở dữ liệu dùng chung với mục tiêu lưu trữ, bổ sung, cập nhật toàn bộ các danh mục dùng chung toàn tỉnh để chia sẻ cho các hệ công nghệ thông tin khác.

Kết nối, tích hợp dữ liệu từ các nguồn CSDL chuyên ngành của tỉnh với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) của tỉnh, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời dữ liệu phục vụ vận hành của Trung tâm IOC: Dữ liệu chỉ tiêu kinh tế – xã hội, báo cáo, thống kê; dữ liệu giám sát hành chính công, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, quản lý văn bản và điều hành; dữ liệu giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, lĩnh vực giáo dục, dữ liệu về du lịch thông minh, dữ liệu phục vụ giám sát camera an ninh, an toàn giao thông; dữ liệu giám sát an toàn thông tin; giám sát điều hành các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh

Kim Bảo

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese