THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP HỌC

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP HỌC

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP HỌC

Hiệp hội doanh nghiệp Đắc Lắc phối hợp với Trung tâm đào tạo Doanh nhân PMT tổ chức khóa đào tạo trong năm 2016 tại tỉnh Đăk Lắc như sau:

Kính gửi:  Qúy Đơn vị/Doanh nghiệp

 

Hiệp hội doanh nghiệp Đắc Lắc phối hợp với Trung tâm đào tạo Doanh nhân PMT tổ chức khóa đào tạo trong năm 2016 tại tỉnh Đắc Lắc như sau:

I/ KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO NHÀ QUẢN LÝ-FMM

v        Đối tượng:

  • Lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT/HĐTV, Tổng/Phó giám đốc, Giám đốc)
  • Giám đốc chức năng: Giám đốc kinh doanh, Giám đốc sản xuất, Giám đốc dự án, Giám đốc Marketing, Giám đốc bán hàng,… Kế toán trưởng, Trưởng Chi nhánh, Đại diện
  • Trưởng/Phó phòng/Ban, Quản đốc, Kế toán tổng hợp, chuyên viên tài chính, chuyên viên kế toán

v        Thời lượng học : Khoá học trong 02 tuần, mỗi tuần học vào thứ sáu, thứ  bảy và chủ nhật.

(Sáng từ 8h00–11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30)

v        Khai giảng: Lúc 8h00 ngày 06/08/2016

v        Học phí: 3.800.000đ/học viên(Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break)

v        Nội dung chương trình :

 

STT

NỘI DUNG

Thời lượng (Buổi)

 

01

Khai giảng

Ứng dụng những nguyên lý quản trị tài chính vào thực tiễn quản trị chi phí, dòng tiền và dự toán ngân sách

1-      Tổng quan về tài chính và hoạt động tài chính

§         Ba quyết định và quá trình ra quyết định tài chính trong doanh nghiệp

§         Mục tiêu và tổ chức hoạt động tài chính

§         Thuế, ngân quỹ, lãi suất và lợi nhuận mong đợi

2-      Quản trị dòng tiền và các tài sản lưu động

§         Khái niệm tài sản lưu động và vốn lưu động

§         Quản trị vốn, tiền mặt, chứng khoán, khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho

3-      Dự toán ngân sách (kế hoạch tài chính)

§         Tổng quan về dự toán ngân sách

§         Lập dự toán ngân sách trong doanh nghiệp sản xuất

4-      Quản trị chi phí và ra quyết định sản xuất kinh doanh

§         Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

§         Hoạch định chi phí, sản lượng và lợi nhuận

 

06

 

02

Phân tích tài chính doanh nghiệp

§         Tổng quan về kế toán tài chính

§         Đọc hiểu báo cáo tài chính

ü      Định hình báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán

ü      Định hình báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

ü      Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

§         Phân tích tài chính doanh nghiệp

ü      Các phương pháp phân tích

ü      Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

 

04

 

Tổng cộng :

10

(40 tiết)

Ban Giảng viên:

1.      MBA. Nguyễn Anh Ngọc – Thành viên Hội đồng khoa học Tp. HCM, Chương trình khoa học XHNV, nguyên Trưởng khoa Kinh tế ĐH Nông Lâm Tp. HCM, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Tp. HCM (ITPC).

2.      CPA, MinTa. Trương Hoàng Hùng – Giám đốc Công ty kiểm toán Quốc tế PNT, nguyên Phó Tổng giám đốc Cty kiểm toán KFI, nguyên kế toán trưởng Công ty Liên doanh VINACO, nguyên Kế toán trưởng Tập đoàn JUKI Việt Nam, Giảng viên thỉnh giảng Trưởng ĐH Kinh tế TP. HCM.

3.      TS. Lê Tấn Phước – Giảng viên khoa Sau Đại học, Trường ĐH Kinh tế TP. HCM, Chủ tích HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Ngôi Sao Xanh.

 

II/ KHÓA HỌC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC – HRM

v        Đối tượng:

  • Lãnh đạo,Trưởng/phó phòng, chuyên viên phòng tổ chức – nhân sự và cấp quản lý các Phòng/Ban/Xí nghiệp/Đội/Xưởng

v        Thời lượng học : Khoá học trong 04 tuần, mỗi tuần học vào thứ  bảy và chủ nhật.

(Sáng từ 8h00–11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30)

v        Khai giảng: Lúc 8h00 ngày 27/08/2016

v        Học phí:  5.500.000đ/học viên (Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break)

v        Nội dung chương trình :

 

STT

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (Buổi)

01

TÂM LÝ TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  VÀ KỸ NĂNG XỬ LÝ XUNG ĐỘT-MÂU THUẨN

+ Tâm lý trong quản trị nguồn nhân lực

§         Tâm lý trong hoạt động quản trị

§         Tâm lý của nhân viên

§         Những hiện tượng tâm lý nhóm-tập thể cần lưu ý trong quản lý nguốn nhân lực

+ Kỹ năng xử lý mâu thuẩn – xung đột

§         Các yếu tố ảnh hưởng đến xung đột; Các nguyên nhân xung đột

§         Quy trình và các phương pháp giải quyết xung đột

§         Các kỹ năng hỗ trợ cho giải quyết xung đột

04

02

THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

Viên đá nền để bố trí đúng người đúng việc

§         Xác lập các khái niệm cơ bản: Đúng người đúng việc, công việc, vị trí, trách nhiệm, nhiệm vụ

§         Giới thiệu một vài mô hình tổ chức chuẩn mực: tập quyền và phân quyền

§         Quy trình thiết kế CV; Xác lập mục tiêu công việc; Quy trình làm việc

§         Mô tả công việc; Xác lập tiêu chí hoàn thành công việc

§         Xác lập tiêu chí năng lực để đảm nhiệm công việc và lập hồ sơ giao việc

§         Phương pháp tạo sức hút và tạo “đất “ cho nhân viên giỏi “dụng võ”

03

03

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ TUYỂN DỤNG

 Làm thế nào để khỏi “tiền mất, tật mang”

§         Thực trạng trong vấn đề tuyển dụng tại các DN hiện nay

§         Nguyên nhân dẫn đến những thiếu sót trong tuyển dụng

§         Những thách thức hiện nay trong tuyển dụng; Công cụ phỏng vấn hành vi

§         Các bước thu thập “thông tin” của ứng viên

§         Kỹ năng phỏng vấn, ghi chép, lắng nghe, quan sát và thái độ của người phỏng vấn; Quy trình đánh giá ứng viên

§         Kỹ năng ra quyết định tuyển chọn để tuyển “đúng người”

03

04

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Chất lượng nhân viên hiện nay như thế nào tại doanh nghiệp ?

§         Những khó khăn thường gặp khi đánh giá hiệu quả công việc (ĐG.HQCV)

§         Quy trình thực hiện ĐG.HQCV tại doanh nghiệp

§         Công cụ thiết lập mục tiêu công việc; Xác định tiêu chí hoàn thành công việc

§         Nội dung ĐG.HQCV;  Thời gian ĐG.HQCV và công cụ tiến hành ĐG HQCV

§         Nghệ thuật góp ý và phẩn hồi; Nội dung thông tin trong ĐG.HQCV

§         Các sai phạm thường gặp khi tổ chức và tiến hành ĐG.HQCV

§         Kỹ năng trao đổi với nhân viên khi tiến hành đánh giá ĐG.HQCV

§         Trình tự cuộc trao đổi với nhân viên khi tiến hành đánh giá ĐG.HQCV

§         Tổ chức thực hiện việc ĐG.HQCV tại các doanh nghiệp

§         Hệ thống việc ĐG.HQCV; phương pháp triển khai việc tổ chức ĐG.HQCV

§         Trách nhiệm của các bộ phận trong DN khi ĐG.HQCV nhằm đạt hiệu quả cao

04

 

TỔNG CỘNG

14

(56 tiết)

 

v        Ban giảng viên:

1.  MBA. Nguyễn Xuân Hải – Giám đốc nhân sự Entertainment Việt Nam Corp, Giám đốc nhân sự Nghia Nippers Corp, Giám đốc nhân sự Công ty CP khử trùng Việt Nam.

2.  MBA. Phạm Quang Thùy – Phó giám đốc Constrexim Woodtech, Giảng viên Business Edge

3.  TS. Hà Tuấn Anh – CEOtập đoàn Công ty Australia QMS Châu Á – Thái Bình Dương, Giảng viên Trường ĐH Drenthe (Hà Lan).

4.  MBA. Đinh Tiến Dũng – Giám đốc điều hành Công ty tư vấn ATQM, nguyên Giám đốc kinh doanh Công ty Dentsply VN, Giám đốc kinh Doanh và tiếp thị Công ty Sanofi-Synthelabo VN.

5. TS. Vũ Thị Phượng – Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM.

6. MBA. Trương Thị Mai Hương – Giám đốc kinh Doanh Công ty Tân Bảo Long, Giám đốc điều hành Công ty SAMQUA, Thành viên Hội Tâm lý TP. HCM.

III/ KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – CEO

v        Đối tượng:

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT/HĐTV, Ban Tổng giám đốc / Ban giám đốc), Các Trưởng/ Phó phòng; trưởng Phó bộ phận và một số chức vụ khác có liên quan đến công tác quản lý, điều hành DN.
  • Những người có hoài vọng trở thành một CEO chuyên nghiệp trong tương lai .

v        Thời lượng học : Khoá học khoảng 03 tháng (kể cả viết bài thu hoạch cuối khóa, báo cáo tốt nghiệp, nghỉ giữa kỳ), mỗi tuần học vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

 (Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30)

v        Khai giảng: Lúc 8h00 ngày 10/09/2016

v        Học phí:   12.500.000đ/học viên (Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break)

v        Nội dung chương trình :

 

TT

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG(Buổi)

01

Khai giảng

Chân dung CEO–Doanh nghiệp VN trong nền kinh tế cạnh tranh và hội nhập

Chân dung CEO

+ Tổng quan về chân dung CEO

+ CEO và các chức năng quản trị

Doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế hội nhập và cạnh tranh

+ Tổng quan về doanh nghiệp Việt Nam

+ Những giải pháp trước mắt cho doanh nghiệp Việt Nam

+ Những giải pháp lâu dài cho doanh nghiệp Việt Nam

03

 

02

Nghệ thuật Lãnh đạo

Lãnh đạo

+ Thực trạng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp hiện nay của nước ta

+ Kinh tế thị trường hiện đại đòi hỏi doanh nghiệp phải toàn diện để thích ứng

+ Các tiêu chuẩn đánh giá là nhà Lãnh đạo hiệu quả

Phong cách Lãnh đạo

+ Khái niệm về phong cách Lãnh đạo; Các mô hình về phong cách lãnh đạo

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn phong cách Lãnh đạo

+ Bài tập các tình huống về lựa chọn phong cách Lãnh đạo

 

02

03

Hệ thống quản trị Công ty

+ Tổng quan về hệ thống quản trị công ty

+ Xây dựng cơ cấu tổ chức – Phân công phân nhiệm

+ Xây dựng hệ thống các quá trình

02

04

Lãnh đạo chiến lược

+ Tổng quan về chiến lược kinh doanh

+ Xác định nhiệm vụ chiến lược

+ Phân tích môi trường kinh doanh

+ Xây dựng chiến lược;  Thực hành xây dựng  chiến lược

 04

05

Chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực

+ Hoạch định nguồn nhân lực.

+ Làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực?

+ Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên;  Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

+ Sử dụng nhân viên một cách hiệu quả nhất; Gìn giữ và phát triển nhân viên tài năng

04

06

Quản trị chiến lược Marketing

+ Marketing trong doanh nghiệp

+ Phân khúc thị trường – Thị trường mục tiêu – Định vị

+ Marketing Mix – Hỗn hợp tiếp thị

+ Lập kế hoạch và quản trị Marketing

02

07

Chiến lược thương hiệu

+ Định vị thương hiệu.       

+ Phát triển tài sản thương hiệu.

            – Những bước cơ bản để xây dựng một thương hiệu mạnh.

            – Chiến lược phát triển và quảng bá thương hiệu – Marketing và truyền thông.

            – Tạo ra thương hiệu và duy trì sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu; Khai thác lợi ích thương hiệu; Thương hiệu thâm nhập thị trường Quốc tế

            – Xây dựng thương hiệu thành công/thất bại

              Bài học kinh nghiệm

 

02

08

Quản trị sự thay đổi

+ Vai trò của CEO trong việc thực hiện sự thay đổi

+ Tìm hiểu sự thay đổi; Lên kế hoạch thay đổi; Thực hiện sự thay đổi

+ Củng cố sự thay đổi.

+ Thảo luận các tình huống thực tế.

02

09

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

+ Tổng quan về quản trị rủi ro

+ Nhận dạng rủi ro : Nhận dạng rủi ro theo môi trường rủi ro, rủi ro theo chức năng, rủi ro cấp chiến lược, rủi ro  cấp phòng/ban, rủi ro tài chính, …

+ Phân tích và đo lường các rủi ro; Kiểm soát và tài trợ rủi ro

+ Hệ thống quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

+ Nguyễn tắc thành công khi xây dựng hệ thống ERM

02

10

Quản trị Tài chính và Kế toán dành cho Lãnh đạo

+ Tổng quan về quản trị tài chính và kế toán

+ Đọc hiểu Báo cáo tài chính     

+ Phân tích tài chính doanh nghiệp.

+ Phân tích ra quyết định trong kinh doanh       

04

11

Nhà Lãnh đạo với tư duy sáng tạo trong quản trị kinh doanh

+ Vai trò và ứng dụng tư sáng tạo trong KD vào bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay

+ Quy trình của tư duy sáng tạo

+ Tư duy sáng tạo đối với tổ chức, môi trường kinh doanh

+ Quy trình nhà quản lý phát triển tư duy sáng tạo trong doanh nghiệp

+ Ứng dụng tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề và tình huống kinh doanh

03

12

Học viên viết báo cáo tốt nghiệp (Theo nhóm)

02 tuần

 

Báo cáo tốt nghiệp – Tổng kết và trao chứng chỉ tốt nghiệp

01

 

Tổng cộng:

31

(124 Tiết)

Ban Giảng viên:

1. TS. Hà Tuấn Anh – CEO tập đoàn Công ty Australia QMS Châu Á – Thái Bình Dương, Giảng viên Trường ĐH Drenthe (Hà Lan).

2. MBA. Nguyễn Anh Ngọc – Thành viên Hội đồng khoa học Tp. HCM, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Tp. HCM, nguyên trưởng khoa Kinh tế Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM,

3. CPA, MinTa. Trương Hoàng Hùng – Giám đốc Công ty kiểm toán Quốc tế PNT, nguyên Phó Tổng giám đốc Cty kiểm toán KFI, nguyên kế toán trưởng Công ty Liên doanh VINACO, nguyên Kế toán trưởng Tập đoàn JUKI Việt Nam, Giảng viên thỉnh giảng Trưởng ĐH Kinh tế TP. HCM.

4. NCS TS. Hoàng Cửu Long – Giảng viên Trường ĐH Western Sydney Australia, Giảng viên Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM

5. TS. Nguyễn Chí Bình –Giám đốc Sales và marketing Tập đoàn MAN, nguyên giám đốc bán hàng Mercedes-Benz Autohaus, Giám Đốc Sales & Marketing Công ty Hyundai,

6. MBA. Đinh Tiến Dũng – Giám đốc điều hành Công ty tư vấn ATQM, nguyên giám đốc chất lượng Công ty Dentsply VN, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Công ty Sanofi-Synthelabo VN.

7. MBA. Trương Mai Thị Hương – Giám đốc kinh Doanh Công ty Tân Bảo Long, Giám đốc điều hành Công ty SAMQUA, Thành viên Hội tâm lý TP. HCM.

8. MBA. Đào Hoài Nam –Giảng viên bộ môn Marketing Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM, nguyên Giám đốc Marketing Cty mỹ phẩm Sài Gòn, nguyên Giám đốc thương hiệu Cty tư vấn thương hiệu Lantabrand

9. MBA. Nguyễn Xuân Hải – Giám đốcnhân sựCông ty CP khử trùng VN, nguyên Giám đốc nhân sự Entertainment VN Corp, nguyên Giám đốc nhân sự Nghĩa Nippers Corp.

10. TS. Lê Đỗ Duy Ân – Giám đốc nhãn hiệu mỹ phẩm Nivea, Giám đốc bán hàng Diethelm Vietnam Co., Ltd, nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng cao cấp Công ty CocaCola Việt Nam

IV/ KHÓA HỌC NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – MMM

         v        Đối tượng: Giám đốc chi nhánh, Văn phòng đại diện, Giám đốc chức năng, Trưởng, phó  phòng/Ban, Giám sát, Quản đốc, Đội trưởng, Tổ trưởng

          v        Thời lượng học : Khoá học khoảng 03 tuần (mỗi tuần học vào ngày thứ bảy và chủ nhật)

(Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30)

v        Khai giảng: Lúc 8h00 ngày 22/10/2016

v        Học phí: 4.500.000đ/học viên  (Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break)

v        Nội dung chương trình :

STT

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (Buổi)

 

Khai giảng

CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ – HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC

Chân dung nhà Quản lý:

Hoạch định và kiểm soát công việc:

1.      Bản chất và tổ chức công việc

2.      Hoạch định công việc

3.      Kiểm soát công việc

04

 II

TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO

1.      Lãnh đạo

2.      Phân công,  phân nhiệm cho nhân viên

3.      Tạo động lực làm việc cho nhân viên

4.      Huấn luyện và kèm cặp nhân viên

5.      Đánh giá thành tích nhân viên

6.     Kỹ năng giải quyết vấn đề ra quyết định

       08

 

Tổng cộng:

12

(48 Tiết)

 Ban Giảng viên: :

1. Ts. Hà Tuấn Anh – CEO tập đoàn Công ty Australia QMS Châu Á – Thái Bình Dương, Giảng viên cao học ĐH Curtin (Úc), Trường Đại học Drenthe (Hà Lan).

2. MBA. Phạm Quang Thùy – Phó Giám đốc Công ty Constrexim Woodtech, Giảng viên Business Edge.

3. MBA. Đinh Tiến Dũng – Giám đốc điều hành Công ty tư vấn ATQM, nguyên Giám đốc kinh doanh Dentsly VN, nguyên Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Công ty Sanofi-Synthelabo VN.

4. MBA. Trương Thị Mai Hương – Giám đốc kinh doanh Công ty Tân Bảo Long, Giám đốc điều hành Công ty SAMQUA, Thành viên Hội tâm lý TP.HCM

5. MBA. Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc nhà máy TORAY Việt Nam,  Chủ tích HĐQT Công ty CP Phương Nam.

v     Địa điểm học:  Hội trường khách sạn Cao Nguyên – 65 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak

 

Các chương trình đào tạo trên rất bổ ích cho doanh nghiệp đang từng bước hội nhập và phát triển, vì vậy, Hiệp hội doanh nghiệp Đắk Lắc đề nghị các Doanh nghiệp cử cán bộ tham gia khóa đào tạo trên và đăng ký tại:

  – Hiệp hội doanh nghiệp Đăk Lắk,  09 Nguyễn Tất Thành – TP.BMT – Đắk Lắk.

Mail: hiephoidoanhnghiepdaklak@gmail.com  Số điện thoại: 0500.3825 999, Fax: 3.830.999

Hoặc Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT, 74 Đỗ Quang – Q. Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng

Tel: 0511. 3827789 – 0918 521 131 Mr. Linh,  Fax: 0511. 3827757

Email: pmt@pmt.edu.vn                  Web: http://www.pmt.edu.vn

 

VPHH

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
viVietnamese