Thí điểm mô hình chuyển đổi số tại xã Phú lộc, huyện Krông Năng

VNPT Đắk Lắk đang hỗ trợ UBND xã Phú Lộc, huyện Krông Năng triển khai hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số trên địa bàn.  

VNPT Đắk Lắk hỗ trợ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa huyện Krông Năng

-Ảnh minh họa

Theo đó, VNPT Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Phú Lộc triển khai nội dung gồm: Xây dựng Chính quyền số; Phát triển kinh tế số; Phát triển xã hội số (Giao tiếp với người dân; Giáo dục thông minh; Y tế thông minh, Hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận Thương mại điện tử (TMĐT) đưa các nông sản, sản vật đặc trưng của xã lên các sàn TMĐT (Shopee, Tiki, Voso, Postmart); triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng Chính quyền số. Thời gian thực hiện thí điểm chuyển đổi đổi số tại xã Phú Lộc từ tháng 6/2022 đến hết tháng 12/2022; Công bố đánh giá kết quả thí điểm chuyển đổi đổi số cấp xã tháng 1/2023.

Hiện tại UBND xã Phú Lộc đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Lộc Phú và  Ban chỉ đạo chuyển đổi số của xã để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể của xã và các thôn tổ chức thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nội dung đã đề ra.

Được biết, việc thí điểm mô hình chuyển đổi số tại xã Phú lộc, huyện krông Năng đã được Sở Thông tin truyền thông tỉnh phê duyệt năm 2022. Thông qua việc triển khai thí điểm mô hình để đánh giá rút kinh nghiệm, làm cơ sở nhận rộng triển khai thực hiện chuyển đổi số cấp xã, xây dựng “xã thông minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

Trước đó, tháng 9/2021, VNPT tại Đắk Lắk đã phối hợp với UBND huyện Krông Năng tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. ​Hai đơn vị thống nhất hợp tác trên 4 lĩnh vực: triển khai hạ tầng số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese