Tập huấn phần mềm báo cáo về Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Tập huấn phần mềm báo cáo về Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Ngày 12/4, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam (Viễn thông Đắk Lắk) triển khai phần mềm báo cáo Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk.

Tập huấn phần mềm báo cáo về Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đại diện Viễn thông Đắk Lắk cho biết: Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đã được Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng và hoàn chỉnh. Việc hoàn chỉnh và đưa hệ thống vào sử dụng sẽ góp phần chuyển đổi số tích cực công tác thống kê, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí của xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Hệ thống không chỉ giúp đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thống kê, báo cáo tiết kiệm thời gian mà còn rất hữu ích trong việc tra cứu, trích xuất thông tin cũng như đánh giá, so sánh tình hình thực hiện các tiêu chí …

Đại diện Viễn thông Đắk Lắk triển khai nội dung tập huấn.

Đối tượng được tập huấn đợt này là cán bộ Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ phụ trách công tác báo cáo về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp xã; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Chương trình tập huấn nhằm cung cấp các kiến thức nền tảng liên quan đến về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; cách sử dụng hệ thống để thực hiện công tác thống kê, báo cáo …

Tuấn Hải

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese