Tag: Tây Nguyên

Thí điểm mô hình chuyển đổi số tại xã Phú lộc, huyện Krông Năng

Linh Nguyen- July 25, 2022 0

VNPT Đắk Lắk đang hỗ trợ UBND xã Phú Lộc, huyện Krông Năng triển khai hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số trên địa ... Read More

viVietnamese