Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 11/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành NN-PTNT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể: giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 6.733 tỷ đồng, bằng 32,9% kế hoạch, tăng 5,31% so với cùng kỳ năm 2021; thuỷ lợi đảm bảo tưới chủ động cho 82,65% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới (tăng 0,65% so với cùng kỳ); tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96% (tăng 0,76% so với cùng kỳ); tỷ lệ che phủ rừng: 39,04% (tăng 0,26% so với cùng kỳ) và tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới: 46,7% (71 xã), tăng 3,28% (05 xã) so với cùng kỳ 2021.

Đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị

Từ đầu năm đến nay, Ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các địa phương chỉ đạo chặt chẽ mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bố trí cơ cấu giống phù hợp với diễn biến thời tiết và tín hiệu của thị trường; tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy, năng suất và sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch UBND tỉnh giao. Trong đó, vụ đông xuân 2021-2022 đã xuống giống trên 63.700 ha cây trồng, bằng 115,5% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 366.000 tấn, tăng 21.845 tấn (4,45%) so với cùng  kỳ  năm 2021; vụ hè thu năm 2022 toàn tỉnh đã gieo trồng được 41.494 ha/203.900 ha kế hoạch. Tổng đàn vật nuôi ước đạt 14 triệu con, tăng 50.000 con so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng thịt hơi các loại trên 120.000 tấn; sản lượng khai thác thủy sản khoảng 884 tấn, bằng 52% kế hoạch…

Khen thưởng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới, phát triển cả về số lượng, chất lượng và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 401 HTX nông nghiệp (tăng 24 HTX so với cùng kỳ); trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 17 HTX, đạt 32% kế hoạch. Công tác quản lý chất lượng 6 tháng đầu năm triển khai đạt hiệu quả và đúng tiến độ, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm Nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng cá nhân có thành tích Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, ngành NN-PTNT đặt mục tiêu tăng trưởng là 4,56% và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp năm 2022, cần tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trong nông nghiệp, trong đó tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai các Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp với mục đích kiến tạo hành lang pháp lý, tạo bệ phóng để chuyển đổi số đồng bộ trong toàn ngành cũng như tại các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành để tạo ra nguồn tài nguyên số phục vụ chuyển đổi số; Song hành, định hướng, hỗ trợ nhằm huy động các nguồn lực để triển khai áp dụng các phần mềm, ứng dụng chuyển đổi số đã có hiệu quả trong thực tế trên một số lĩnh vực để đánh giá hiệu quả và đưa ra các định hướng trong công tác quản lý và công tác tổ chức sản xuất.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện giao ước thi đua năm 2021

Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 04/10/2016 và Kết luận 467-KL/TU ngày 22/12/2021 của Tỉnh ủy; đổi mới và phát triển mạnh mẽ các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động phát triển kinh tế tập trong nông nghiệp, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 17/3/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Kinh tế tập thể; trong đó tập trung đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Hoài Dương nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2022 toàn ngành tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân cần thay đổi tư duy kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, nhìn nhận đánh giá tín hiệu thị trường  để định hướng tổ chức sản xuất; phải chủ động phát huy vai trò dẫn dắt cho người nông dân làm quen với “nông nghiệp tuần hoàn” “nông nghiệp đa giá trị”; cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhân rộng mô hình sản xuất tiên tiến, du lịch canh nông, triển khai chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo ngành, lĩnh vực tại địa phương, tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực hiện; Sắp xếp thành tố trong chuỗi sản xuất bền vững đem lại giá trị hiệu quả cho ngành nông nghiệp.

Dịp này, Sở NN&PTNT đã trao Bằng khen UBND tỉnh cho 6 tập thể và 49 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Đắk Lắk; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện giao ước thi đua năm 2021 thuộc Cụm Thi đua do Sở NN&PTNT tổ chức; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese