Phát động Cuộc thi sáng tác văn xuôi về chủ đề “Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk – Những chặng đường phát triển” năm 2023 

Phát động Cuộc thi sáng tác văn xuôi về chủ đề “Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk – Những chặng đường phát triển” năm 2023 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động Cuộc thi sáng tác văn xuôi về chủ đề “Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk – Những chặng đường phát triển” năm 2023.

Thành phố Buôn Ma Thuột phấn đấu trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên -Ảnh minh họa

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác văn xuôi “Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk – Những chặng đường phát triển” trân trọng kính mời các cá nhân, tác giả tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết, gửi tác phẩm về ban tổ chức để đăng tải và tham dự chấm giải.

Đối tượng tham dự cuộc thi: Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên cả nước, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên. Một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi. Khuyến khích các tác giả ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài.

Tác phẩm dự thi theo các thể loại: Truyện ngắn, bút ký, tuỳ bút. Có nội dung về thành tựu và quá trình phát triển của thành phố Buôn Ma Thuột trong những năm qua; phong trào xây dựng nông thôn mới; những hoạt động lao động sản xuất, công tác học tập và xây dựng cuộc sống mới, xây dựng quê hương thành phố Buôn Ma Thuột giàu đẹp; công cuộc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh…

Thời hạn nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/10/2023. (theo dấu bưu điện hoặc ngày chuyển email). Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Văn học Nghệ Thuật Đắk Lắk, 172 Điện Biên Phủ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hoặc gửi đến Email: hoivanhoc.cuocthiviet@gmail.com

Tác giả có tác phẩm dự thi đề nghị ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại hoặc email, số tài khoản (nếu có). Bài viết gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Bài tham dự Cuộc thi sáng tác văn xuôi “Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk – Những chặng đường phát triển”.

Cuộc thi sáng tác văn xuôi về chủ đề “Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk – Những chặng đường phát triển” năm 2023 nhằm biểu dương những thành tựu to lớn của quân và dân thành phố Buôn Ma Thuột trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt, trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai nhiệm vụ của Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021. Khẳng định vị trí, tầm vóc và vai trò của thành phố Buôn Ma Thuột trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; ý chí quyết tâm xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”. Khắc hoạ hình ảnh đất và con người, những thành quả của nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đặc biệt là những nỗ lực và phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân của thành phố Buôn Ma Thuột trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Nguồn: Kim Bảo

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese