NHIỀU HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2016

NHIỀU HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2016

NHIỀU HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2016

UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư (XTĐT) năm 2016 với nhiều nội dung quan trọng, tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách.
Theo đó, chương trình này sẽ nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu XTĐT; lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ XTĐT; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của địa phương; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về XTĐT; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về XTĐT. UBND tỉnh cũng đưa ra các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và hoàn thiện danh mục kêu gọi đầu tư theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm và các dự án có hiệu quả cao. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đúng nội dung, tiến độ và sử dụng ngân sách đúng quy định. 
 
Đoàn công tác của UBND tỉnh thăm trai trại chăn nuôi bò của Công ty TNHH Liên hợp công-nông nghiệp và phát triển bền vững Sao Đỏ tại xã Ea Lai, huyện M'Đrắk
Đoàn công tác của UBND tỉnh thăm trang trại chăn nuôi bò của Công ty TNHH Liên hợp công-nông nghiệp và phát triển bền vững Sao Đỏ tại xã Ea Lai, huyện M’Đrắk
Minh Thông
Nguồn baodaklak

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese