Mỗi ngày có hơn 30 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động

Mỗi ngày có hơn 30 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động

Mỗi ngày có hơn 30 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động

Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 10.468 doanh nghiệp, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bình quân mỗi ngày, cả nước có hơn 30 doanh nghiệp phá sản.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, cả nước có 2.074doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,9% so với tháng trước; có 6.838 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.651 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 5.187 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 7,2%; có 1.173 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 26,1%.

Tính chung 11 tháng năm nay còn có 24.560 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước (11 tháng năm 2015 tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2014), nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 126,2 nghìn doanh nghiệp. Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đang tiếp tục phát huy hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 10.468 doanh nghiệp, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước (11 tháng năm 2015 giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó có 9.768 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,3% và tăng 23,2%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 4.207 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,2%); 3.114 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,8%); 1.780 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17%); 1.364 công ty cổ phần (chiếm 13%) và 03 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng năm nay là 54.046 doanh nghiệp, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 18.901 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 27,3% và 35.145 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 26,6%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 7.404 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 39,2%); 6.420 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 34%); 3.206 công ty cổ phần (chiếm 17%); 1.870 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,8%) và 01 công ty hợp danh. Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 14.743 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 41,9%); 10.915 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,1%); 6.359 công ty cổ phần (chiếm 18,1%) và 3.128 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,9%).

 

VĂN HUY

nguồn DNVN

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese