Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại huyện Ea Súp

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại huyện Ea Súp

Ngày 16/5, Đoàn kiểm tra triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023 do ông Ra Lan Trương Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đã đi kiểm tra thực tế công tác triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại xã Cư M’Lan và UBND huyện Ea Súp.  

Đoàn kiểm tra thực tế tại văn thư xã Cư M’Lan

Đoàn đã kiểm tra một số nội dung gồm: Công tác ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước; Công tác thực hiện, chỉ đạo của UBND tỉnh đối với cấp sở, UBND cấp huyện và công tác đôn đốc, chỉ đạo của UBND cấp huyện đối với UBND cấp xã để thực hiện các mục tiêu tại Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 10/KH-BCĐCĐS ngày 19/01/2023 của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số.

Việc rà soát các trang thiết bị đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho CBCC thực hiện xử lý công việc trên môi trường mạng. Việc sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh tại các cơ quan, đơn vị (trong đó có các phần mềm ứng dụng: Quản lý Văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Thư công vụ, Hệ thống thông tin báo cáo…).  Công tác quản lý, sử dụng chữ ký, chứng thư số của các đơn vị; Việc ứng dụng CNTT tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Tình hình hoạt động của Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị.  Tình hình triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị cấp xã. 

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND xã Cư M’Lan

Theo Báo cáo của UBND huyện Ea Súp, năm 2023 huyện đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Chính quyền điện tử, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước; quan tâm  đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống hội nghị trực tuyến huyện với xã, thị trấn đã được triển khai hoàn thành.

Huyện Ea Súp đã ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong chuyển đổi số; xây dưng kế hoạch mở chiến dịch cao điểm về chuyển đổi số; đã tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức về phản ánh hiện trường, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, VNPT Đắk Lắk tập huấn cho 116/116 Tổ công nghệ số cộng đồng; quan tâm tuyên truyền qua mạng xã hội như Fabook, Fanpage, Zalo…

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Ea Súp

Bên cạnh đó, UBND huyện Ea Súp còn xây dựng 01 ứng dụng thông tin huyện Ea Súp để tuyên truyền các nội dung liên quan đến chuyển đổi số cho người dân và các doanh nghiệp. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của huyện từng bước được nâng lên, ngày càng đáp ứng nhu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện, nhu cầu xử lý công việc, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; đồng thời giúp cho công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương đạt hiệu quả, chất lượng cao hơn.

Về tồn tại, khó khăn, một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chưa thật sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt đối với công chức tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 và thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống iGate của tỉnh theo đúng quy định và người dân, doanh nghiệp vẫn ít quan tâm, còn thói quen nộp hồ sơ bằng giấy, một số người dân không có các trang thiết bị để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Nhân dân chưa quen với việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Kinh phí dành cho đầu tư hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, công tác chuyển đổi số chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế…

Kim Bảo

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese