Khát vọng đổi mới và sáng tạo

Khát vọng đổi mới và sáng tạo

Chỉ trong ngày đầu tiên của năm mới 2019, song hành cùng Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Xuyên suốt nghị quyết này là thông điệp về tinh thần, khát vọng đổi mới và sáng tạo để cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Khát vọng ấy được thể hiện trước tiên ở việc Nghị quyết 02 sử dụng các xếp hạng của quốc tế về Việt Nam và lấy những thứ hạng đó làm thước đo; đồng thời cũng căn cứ vào nội dung các xếp hạng để tìm kiếm các giải pháp và mục tiêu tương ứng.

Nói như Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung thì “thế giới có xếp hạng nào đo lường về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thì chúng ta đều sử dụng và áp dụng vào Nghị quyết 02”. Cụ thể, mục tiêu và các chỉ tiêu của Nghị quyết 02 được xây dựng và lựa chọn dựa trên 7 bảng xếp hạng, đó là: Môi trường kinh doanh theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới – WB; Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới – WEF; Mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai 4.0 của WEF; Đổi mới sáng tạo (Global Innovation Index) của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới; Hiệu quả logistics của WB; Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc và Năng lực cạnh tranh du lịch của WEF.

Chị H'Bích Niê Kđăm với đề án
Chị H’Bích Niê Kđăm với đề án “Chế biến hạt mắc ca thành các sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu đặc sản Tây Nguyên” đã đoạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2018. Ảnh: L. Hương

Khát vọng đổi mới và sáng tạo còn được khẳng định khi Nghị quyết đã xác định 4 lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trong năm 2019 gồm: Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018; Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; Thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, trong đó bao gồm xây dựng và thực hiện cổng dịch vụ công quốc gia; Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp (startup). Đặc biệt để thực hiện nội dung thứ tư, Nghị quyết chỉ rõ phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các chương trình khoa học trọng điểm, các nghiên cứu cấp bộ và hoạt động của các viện nghiên cứu nhà nước; tuyệt đối không sử dụng các công cụ hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

Thông điệp đổi mới và sáng tạo tiếp tục được thể hiện trong việc xác định các nhiệm vụ và giải pháp để hiện thực hóa các mục tiêu. Trong đó, một điểm đặc biệt là sẽ tăng cường trách nhiệm của các bộ được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số và các bộ được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần. Trước đây, Chính phủ chỉ định các giải pháp cụ thể cho mỗi bộ thì trong Nghị quyết 02 chỉ giao mục tiêu, không giao giải pháp và nhiệm vụ cụ thể với từng chỉ số, mục đích là muốn đề cao và khai thác tính chủ động, sáng tạo của bộ trưởng trong thực hiện nhiệm vụ. Tinh thần ấy đã từng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10-2018: “Các đồng chí phải đi vào từng việc cụ thể, trăn trở làm thế nào để nâng từng chỉ tiêu, tiêu chí mà ngành mình phụ trách”.

Với phương châm hành động của năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp của những cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành thực hiện năm 2018. Đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh ở các bộ, ngành, địa phương; định kỳ hằng quý báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết ngay các chậm trễ, sai lệch, biến tướng và các vấn đề mới phát sinh.

Tinh thần, quyết tâm, khát vọng đổi mới và sáng tạo từ Nghị quyết 02 được kỳ vọng sẽ tạo được bứt phá về thể chế, tạo động lực tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, để đất nước tiếp tục gặt hái thêm những thành công trong năm 2019.

Đàm Thuần

baodaklak

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese