Kết nối giao thương doanh nghiệp giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đồng Nai

Kết nối giao thương doanh nghiệp giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đồng Nai

Sáng ngày 30/3/2021, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai về việc triển khai các hoạt động kết nối hợp tác giao thương giữa các doanh nghiệp hai địa phương và học tập kinh nghiệp về phát triển công tác Hiệp hội.

Buổi làm việc có ông Lương Văn Minh – Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ĐắkLắk, Văn phòng, tỉnh Đồng Nai có ông Châu Minh Nguyện – Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai. Đại diện hai đơn vị đã trao đổi kinh nghiệp về việc triển khai các hoạt động của Hiệp hội và thống nhất trong thời gian tới sẽ tổ chức các đoàn doanh nghiệp của 2 tỉnh gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển kinh doanh.

Qua buổi làm việc, ông Châu Minh Nguyện nhận thấy việc hợp tác phát triển của doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và tỉnh Đắk Lắk có rất nhiều tìm năng, trong đó có việc hợp tác phát triển kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, Logistics…Hiện tại tỉnh Đồng Nai có trên 40.000 doanh nghiệp, hoạt động trên nhiều lĩnh lực.

Ông Lương Văn Minh thay mặt Thường trực Hiệp hội cảm ơn Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về phát triển Hiệp hội và triển khai các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp hai địa phương, đồng thời trong thời gian tới sẽ tổ chức các đoàn doanh nghiệp gặp gỡ, hợp tác kết nối doanh nghiệp, xây dựng chương trình hợp tác giữa Hiệp hội hai địa phương.