Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2023, chủ đề “Nâng cao chất lượng nông sản, sản xuất – kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường” 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2023, chủ đề “Nâng cao chất lượng nông sản, sản xuất – kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường” 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2023, chủ đề “Nâng cao chất lượng nông sản, sản xuất – kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường”.

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Mục đích Kế hoạch tiếp tục phát huy kết quả đạt được từ Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2022, chủ đề “Hỗ trợ nông dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững”. Thông qua đối thoại để nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, đề xuất, kiến nghị của nông dân trong xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn hiện nay, nhất là vấn đề nâng cao chất lượng nông sản, sản xuất – kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường. Giúp nông dân nắm bắt, cập nhật được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế của tỉnh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Yêu cầu nội dung đối thoại trọng tâm, bám sát chủ đề. Việc tổ chức đối thoại phải đảm bảo dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường niềm tin của nông dân đối với vai trò lãnh đạo cấp ủy, điều hành chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tổ chức chu đáo, trang trọng, tiết kiệm. Các ý kiến tại buổi đối thoại được tổng hợp đầy đủ, trung thực; bảo đảm sự phối hợp trong tiếp thu, giải quyết ý kiến trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc.

Nội dung chủ đề đối thoại: “Nâng cao chất lượng nông sản, sản xuất – kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường”, tập trung vào một số nhóm vấn đề chính như sau Xác định nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường. Xác định, quy hoạch các vùng nông sản có tính cạnh tranh cao của tỉnh so với các địa phương khác. Chính sách, nguồn lực để nâng cao chất lượng nông sản và phát triển nông sản đặc trưng của tỉnh. Chính sách, nguồn lực để phát triển sản xuất – kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Hỗ trợ sản xuất – kinh doanh sản phẩm theo tiêu chuẩn chứng nhận; quản lý việc sản xuất, lưu hành các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận. Quản lý việc nhập khẩu nông sản đảm bảo chất lượng để đảm bảo việc phát triển nông sản của tỉnh và đảm bảo sức khỏe của nhân dân. Quản lý việc lưu hành và sử dụng các chất bảo vệ và tăng trưởng trên thực vật, vật nuôi. Liên kết, hình thành và phát triển chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, Hợp tác xã; đảm bảo môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Bích Trâm

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese