Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần FPT giai đoạn 2022-2025

Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần FPT giai đoạn 2022-2025.  

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục đích nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần FPT giai đoạn 2022-2025. Huy động nguồn lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin (CNTT) và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về CNTT nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp, người dân để đưa tỉnh Đắk Lắk trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số, chỉ số đánh giá về chuyển đổi số.

Truyền thông hoạt động chuyển đổi số và các hoạt động thúc đẩy, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Phản hồi ý kiến, kiến nghị của các nhà hoạch định chính sách và người dân về công tác chuyển đổi số, các chính sách quản lý, điều hành của tỉnh Đắk Lắk để có giải đáp và điều chỉnh kịp thời. Tổ chức các hoạt động sự kiện thu hút xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, kinh tế của tỉnh Đắk Lắk thông qua các hoạt động văn hóa lễ hội, triển lãm, hội thảo đầu tư.

Các nội dung tư vấn, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk phải đảm bảo tính kế thừa và phát huy tối đa những kết quả đã đạt được từ các dự án, chương trình đã triển khai về ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông của tỉnh. Triển khai các nội dung hợp tác theo lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tiến độ, chất lượng, các giải pháp kỹ thuật tư vấn, chuyển giao phải hiện đại, tối ưu, an toàn, bảo mật theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, quốc tế và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk phiên bản 2.0.

Công ty Cổ phần FPT hỗ trợ rà soát, khảo sát toàn diện, đánh giá tổng thể thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT, thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ sở thực trạng, Công ty Cổ phần FPT tư vấn kế hoạch thực hiện chuyển đổi số cho tỉnh Đắk Lắk hằng năm phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của tỉnh; đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Đắk Lắk có chỉ số đánh giá về chuyển đổi số thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, cụ thể như sau:

Xây dựng các nội dung khảo sát, thực hiện khảo sát thông qua các hình thức: Khảo sát trực tiếp, khảo sát bằng văn bản, phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu,…  Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT của tỉnh, Công ty Cổ phần FPT xây dựng báo cáo tư vấn chiến lược Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022 – 2025 và các công việc thực hiện hàng năm phù hợp với quy hoạch kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Đơn vị chủ trì: Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT-IS),Tổ công tác triển khai nhiệm vụ về Chính quyền số, Hạ tầng số và Thành phố thông minh và Tổ công tác triển khai nhiệm vụ về Xã hội số của tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác về Chính quyền số, Tổ công tác về Hạ tầng số, Tổ công tác về Xã hội số của Công ty Cổ phần FPT.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025, việc khảo sát sẽ hoàn thành trong năm 2022.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese