Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025

Sáng 28/10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đắk Lắk tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025. Ông Nguyễn Tuấn Hà -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng đã thông qua Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 7/5/2021 về việc kiện toàn Hội đồng KH&CN với tổng số 26 thành viên, do ông Nguyễn Tuấn Hà- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, ông Đinh Khắc Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó Chủ tịch Thường trực của Hội đồng.

Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo Báo cáo tại cuộc họp, 2 năm qua, Hội đồng đã triển khai bám sát Nghị quyết số 07-NQ-TU ngày 13/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các Viện, trường tổ chức nghiên cứu khoa học, chú trọng công tác ứng dụng, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế – xã hội địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Đinh Khắc Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, Hội đồng KH&CN đã tập trung triển khai một số hoạt động trọng tâm gồm: Tư vấn góp ý; đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Quốc gia; chuyển giao ứng dụng tiến bô khoa học và công nghệ; đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và chương trình khoa học trên lĩnh vực giáo dục- đào tạo; hỗ trợ phát triển nông nghiệp và biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, sở hữu trí tuệ  và phát triển công nghệ và bảo tồn phát triển gen, y dược và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

TS. Trịnh Đức Minh – Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, thành viên Hội đồng tham gia ý kiến

Trong năm 2021-2022, Hội đồng KH&CN đã góp ý dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Góp ý văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 18/5/2012 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển sản xuất và đời sống; tư vấn đề xuất đặt hàng lựa chọn từ 174 đề xuất, lựa chọn 26 nhiệm vụ có tính cấp thiết; hướng dẫn tạo lập, bảo hộ cho 30 tổ chức, cá nhân về bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

GS. TS. Nguyễn Ngọc Tuyên – Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Tây Nguyên tham gia ý kiến

Riêng năm 2022, Hội đồng KH &CN mở mới nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ địa không gian xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích, quản lý tài nguyên rừng trong điều kiện biến đổi khí hậu ở Đắk Lắk; ứng dụng dữ liệu viễn thám và GIS để dự báo, phân vùng khô hạn, đánh giá một số mô hình can tác làm cơ sở định hướng phát triển nông lâm thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ phát thải carbon thấp và chuyển đổi sinh khối biomass trong hệ thống sản xuất cà phê tại Đắk Lắk.

Theo đánh giá của Hội đồng KH&CN, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ đã đổi mới theo hướng khoán chi từng phần và xã hội hóa, đã huy động sự tham gia của doanh nghiệp nghiên cứu, liên kết với các viện trường trong công tác chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Hoạt động của Hội đồng KH &CN chú trọng tham mưu UBND tỉnh đặt hàng Bộ KH&CN cho địa phương nhiều nhiệm vụ khoa học cấp Quốc gia nghiên cứu ứng dụng thương mại sản phẩm chủ lực của địa phương.

 Tuy nhiên, kinh phí hoạt động còn khó khăn, hoạt động kết nối trong nước và quốc tế chưa được tổ chức thường xuyên, ứng dụng đề tài sau nghiêm thu còn ít; thu hút tập hợp đề tài nghiên cứu các đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; cơ chế hoạt động của Hội đồng cần phải đổi mới để thu hút các thành viên , nhà khoa học trên địa bàn…

Về nhiệm vụ hoạt động giai đoạn 2023-2025, Hội đồng KH&CN tiếp tục tổ chức, tham gia tư vấn xác định nhiệm vụ cấp quốc gia, đặt hàng Bộ KH&CN; Tập trung nguồn lực đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tư vấn các hoạt động của Qũy phát triển khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo; chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại địa phương, phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu Hội đồng KH&CN tiếp tục bám sát Quy chế hoạt động, tham mưu triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ sát với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023-2025; duy trì cuộc họp định kỳ 6 tháng/lần. Nghiên cứu xây dựng thành lập các tiểu ban trực thuộc để triển khai hoạt động, quy định rõ nhiệm vụ từng thành viên.Thường trực Hội đồng KH&CN tham mưu huy động nguồn lực kinh phí phục vụ hoạt động khoa học công nghệ, thu hút nguồn nhân lực, quan tâm tính ứng dụng các đề tài nghiên cứu, chuyển đổi số trong lĩnh vực khoa học công nghệ bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Kim Bảo

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese