Hỗ trợ kinh phí cho 2 DN sử dụng lao động dân tộc thiểu số

Hỗ trợ kinh phí cho 2 DN sử dụng lao động dân tộc thiểu số

Hỗ trợ kinh phí cho 2 DN sử dụng lao động dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí năm 2015 cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Ảnh minh họa

Cụ thể, hỗ trợ 69.959.371.552 đồng, gồm 68.643.032.326 đồng cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và 1.316.339.226 đồng cho Tổng công ty Cà phê Việt Nam từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của ngân sách Trung ương năm 2016 để thực hiện Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng núi đặc biệt khó khăn.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ về đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, định mức lao động, tiền thuê đất.

Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế), cho việc đào tạo nghề đối với lao động phổ thông là người dân tộc thiểu số, đủ điều kiện tuyển dụng vào làm việc theo yêu cầu phải đào tạo trong kế hoạch tuyển dụng, đào tạo của đơn vị sử dụng lao động.

Ngoài ra, ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ nộp thay đơn vị sử dụng lao động tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng mới hoặc ký hợp đồng lao động. Thời gian nhà nước hỗ trợ ngân sách nộp thay cho đơn vị sử dụng lao động là 5 năm đối với một người lao động…

Chí Kiên

nguồn baochinhphu

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese