Hàng chục nghìn doanh nghiệp đang “chết” được “hồi sinh”

Hàng chục nghìn doanh nghiệp đang “chết” được “hồi sinh”

Hàng chục nghìn doanh nghiệp đang “chết” được “hồi sinh”

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2016 là 12.999 doanh nghiệp, tăng 75,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 5/2016, cả nước có 10019 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 101,2 nghìn tỷ đồng, giảm 8,5% về số doanh nghiệp và tăng 62,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 77,8%. 

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 28,1%; số vốn đăng ký tăng 78,1%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Năm là 104,7 nghìn người, giảm 0,3% so với tháng 4/2016.

Trong tháng, cả nước có 1668 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,7% so với tháng trước; có 4204 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (bao gồm 1519 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 2685 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký), giảm 28,1%; có 884 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5,2%.

 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 75,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 44740 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 349,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,1% về số doanh nghiệp và tăng 59,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 28,4%. 

Nếu tính cả 655,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm là 1005,4 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm 2016 là 531,9 nghìn người, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 12999 doanh nghiệp, tăng 75,6% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 tháng đầu năm nay là 4643 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,5%. 

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 1876 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chiếm 40,4%); 1390 công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (chiếm 29,9%); 770 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,6%); 606 công ty cổ phần (chiếm 13,1%) và 01 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay là 28582 doanh nghiệp, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 10794 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 17788 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. 

Trong tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn, có 4026 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chiếm 37,3%); 3778 công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (chiếm 35,0%); 1861 công ty cổ phần (chiếm 17,2%) và 1129 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 10,5%). 

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế hoặc không đăng ký, có 7175 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chiếm 40,3%); 5592 công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (chiếm 31,5%); 3068 công ty cổ phần (chiếm 17,2%) và 1953 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 11%).

 

VĂN HUY

Nguồn DNVN

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese