Hai tháng đầu năm, doanh nghiệp ‘chết lâm sàng’ tăng 17,3%

Hai tháng đầu năm, doanh nghiệp ‘chết lâm sàng’ tăng 17,3%

Hai tháng đầu năm, doanh nghiệp ‘chết lâm sàng’ tăng 17,3%

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục thống kê vừa công bố, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2016 là 1.6471 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 7.220 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 9251 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động có đăng ký, có 2.546 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,2%); 2.556 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 35,4%); 829 công ty cổ phần (chiếm 11,5%) và 1.289 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17,9%).

Ảnh minh họa.
 

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế hoặc không đăng ký có 3685 công ty TNHH 1 thành viên (chiếm 39,8%); 3005 công ty TNHH 2 thành viên (chiếm 32,5%); 1097 công ty cổ phần (chiếm 11,9%) và 1464 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 15,8%).  

Cũng theo Tổng cục thống kê, trong tháng 2/2016 cả nước có 2. 544 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,2% so với cùng kỳ năm trước; có 4.015 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 2.039 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 1.976 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký), giảm 8,6%; có 857 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 19,3%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay là 7.416 doanh nghiệp, tăng 69,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 2 tháng đầu năm là 2.195 doanh nghiệp, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,4%. 

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 905 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 41,2%); 654 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,8%); 266 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,1%) và 370 công ty cổ phần (chiếm 16,9%).

Tổng cục thống kê cho biết, trong tháng 2/2016, cả nước có 5.584 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 53,8 nghìn tỷ đồng, giảm 19% về số doanh nghiệp và tăng 17,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 44,9%.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 13.904 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 113 nghìn tỷ đồng, tăng 1% về số doanh nghiệp và tăng 45,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 44,4%. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm là 198,5 nghìn người, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2015.

 

VĂN HUY

Nguồn DNVN

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese