Giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng

Giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng

Giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký quyết định số 1355 Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Đáng chú ý, tại Kế hoạch, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có nêu rõ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, ngành ngân hàng sẽ rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng cho phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đồng thời đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. 

Ảnh minh họa.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng có khả năng và cam kết mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, gồm nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khởi sự doanh nghiệp… Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, các chương trình tín dụng đặc thù, chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, đặc biệt là triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên cơ sở khả năng tài chính áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay, đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động.

Phối hợp với các Bộ, ngành để rà soát, xây dựng, sửa đổi, tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua các Quỹ bảo lãnh, quỹ phát triển doanh nghiệp nhằm tăng cường năng lực tài chính doanh nghiệp.

Đồng thời nghiên cứu, xây dựng và thiết kế “chuyên mục về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên website NHNN” nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của ngành Ngân hàng, đồng thời tiếp nhận những phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng,…

Giải pháp khác cũng được Ngân hàng Nhà nước thực hiện là tiến hành khảo sát định kỳ quan điểm của doanh nghiệp về mức độ sẵn có, đầy đủ, chi phí hợp lý, dễ dàng trong việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng làm cơ sở trao đổi với Diễn đàn kinh tế cũng như các tổ chức quốc tế. 

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp với các Bộ, ngành trong việc tiếp cận với các Chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp của các tổ chức quốc tế để hỗ trợ tổ chức tín dụng có nguồn vốn dài hạn, ổn định mở rộng đầu tư tín dụng đối với doanh nghiệp.

 

VĂN HUY

nguồn DNVN

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese