Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 16 tỷ USD trong 9 tháng

Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 16 tỷ USD trong 9 tháng

Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 16 tỷ USD trong 9 tháng

Theo số liệu thống kê sơ bộ phổ biến ngày 14/10 của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 9/2016 của cả nước đạt hơn 29,97 tỷ USD, giảm 5,2% tương ứng giảm gần 1,65 tỷ USD so với tháng trước.

Trong đó xuất khẩu đạt gần 15,42 tỷ USD, giảm 4,2%, tương ứng giảm 677 triệu USD so với tháng trước; nhập khẩu đạt hơn 14,55 tỷ USD, giảm 6,2% tương ứng 969 triệu USD so với tháng trước.

Tính đến hết 9 tháng/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 253,44 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 128,58 tỷ USD, tăng 7%, tương ứng tăng gần 8,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, và nhập khẩu đạt hơn 124,86 tỷ USD, tăng 0,9%, tương ứng tăng hơn 1,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong 9 tháng từ đầu năm giai đoạn 2010-2016.

Cán cân thương mại hàng hóa cả nước tháng 9/2016 thặng dư 864 triệu USD, nâng mức thặng dư thương mại 9 tháng/2016 lên gần 3,72 tỷ USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong tháng 9/2016 đạt kim ngạch gần 19,79 tỷ USD, giảm 3,8%, tương ứng giảm 774 triệu USD so với tháng trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 10,95 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước, tương ứng giảm 278 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 8,84 tỷ USD, giảm 5,3%, tương ứng giảm 496 triệu USD so với tháng trước.

Tính đến hết 9 tháng/2016 xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt gần 163,75 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng hơn 8,47 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là gần 89,93 tỷ USD, tăng 9,8% và kim ngạch nhập khẩu là gần 73,82 tỷ USD, tăng nhẹ 0,6%. 

 
 

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 9/2016 thặng dư gần 2,12 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này 9 tháng/2016 lên 16,11 tỷ USD.

 

 

Hòa Lộc

nguồn DNVN

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
viVietnamese