Đến 15/6, Việt Nam nhập khẩu gần 73,09 tỷ USD

Đến 15/6, Việt Nam nhập khẩu gần 73,09 tỷ USD

Đến 15/6, Việt Nam nhập khẩu gần 73,09 tỷ USD

Theo Hải quan Việt Nam, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2016 đạt hơn 7,33 tỷ USD, giảm 8,1% (tương ứng giảm 650 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5.

Tính đến hết ngày 15/6/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 73,09 tỷ USD, giảm 1,7% (tương ứng giảm hơn 1,23 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Theo cơ quan Hải quan, kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 6/2016 giảm so với nửa cuối tháng 5/2016 chủ yếu ở một số mặt hàng sau: xăng dầu các loại giảm 32,8% tương ứng giảm 110 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 8,1% tương ứng giảm 109 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 6,7% tương ứng giảm 76 triệu USD; vải các loại giảm 12,8% tương ứng giảm 68 triệu USD; điện thoại và linh kiện giảm 13,9% tương ứng giảm 60 triệu USD; …. 

Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam Kỳ 1 tháng 6/2016 và lũy kế đến 15/06/2016.

Ở chiều ngược lại một số ít nhóm hàng có kim ngạch tăng như: thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 16,4% tương ứng tăng 25 triệu USD; chế phẩm thực phẩm khác tăng 86,8% tương ứng 19 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 56,8% tương ứng tăng 17%….

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 6/2016 đạt gần 4,16 tỷ USD, giảm 8,1% (tương ứng giảm 366 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2016 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 42,94 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng giảm hơn 1,27 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2016 đạt gần 7,05 tỷ USD, giảm 15,2% (tương ứng giảm hơn 1,26 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2016. 

Tính đến hết ngày 15/6/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 74,45 tỷ USD, tăng 5,8% (tương ứng tăng  hơn 4,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trong nửa đầu tháng 6/2016, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm so với nửa cuối tháng 5 năm 2016 chủ yếu do giảm kim ngạch của một số mặt hàng: điện thoại và linh kiện giảm 18,2% tương ứng giảm 285 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 32,7% tương tứng giảm 103 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 17,7% tương ứng giảm 81 triệu USD ; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 22,8% tương ứng giảm 75 triệu USD; giầy dép các loại giảm 9,5% tương ứng giảm 66 triệu USD.

Ở chiều ngược lại chỉ có một số ít nhóm hàng có kim ngạch tăng so với nửa cuối tháng 5/2016 như: đá quý, kim loại và sản phẩm tăng 19,4% tương ứng tăng 8 triệu USD; cao su tăng 20,2% tương ứng tăng 7 triệu USD; …

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 4,93 tỷ USD, giảm 14,2% (tương ứng giảm 814 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2016. 

Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2016 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  hơn 52,04 tỷ USD, tăng 9%  tương ứng tăng gần 4,29 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 69,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

 

Hòa Lộc

nguồn DNVN

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese