Đắk Lắk: Hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đắk Lắk: Hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đắk Lắk: Hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11/01/2016, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020”. Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiêp nhỏ và vừa có điều kiện nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị thường thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, kết hợp với áp dụng các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; đổi mới công nghệ; xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu; tăng cương công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn , tay nghề cao.

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, bao gồm các nhiệm vụ sau: Xây dựng mô hình điểm về nâng cao năng suất và chất lượng; Thông tin tuyên truyền và tập huấn kiến thức; Đào tạo nguồn nhân lực và phát triển tổ chức đánh giá sự phù hợp; Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; Đổi mới, áp dụng công nghệ, với tổng kinh phí thực hiện trên: 66 tỷ đồng, trong đó từ nguồn ngân sách là 24,9 tỷ đồng. (theo Kế hoạch số: 165/KH-UBND ngày 11/01/2016).

 

VPHH

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
viVietnamese