ĐẮK LẮK: CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA

ĐẮK LẮK: CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA

ĐẮK LẮK: CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA

Ngày 06/01/2016, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số: 01/2016/QĐ-UBND quy định về chính sách về miễn giảm tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Theo đó các cơ sở ngoài công lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của nhà nước về lĩnh vực xã hội hóa được hưởng chính sách miễn giảm tiền thuê đất, cụ thể như sau:

1. Khu vực các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời gian được thuê đất cho tất cả các lĩnh vực xã hội hóa theo quy định.

2. Khu vực xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột được miễn tiền thuê đất thời gian 25 năm kể từ ngày được cấp có thểm quyền quyết định cho thuê đất. Và được giảm 85% tiền thuê đất cho thời gian còn lại của dự án.

3. Khu vực phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột được miễn tiền thuê đất thời gian 25 năm kể từ ngày được cấp có thểm quyền quyết định cho thuê đất. Và được giảm 70% tiền thuê đất cho thời gian còn lại của dự án.

 Với chính sách miễn giảm tiền thuê đất của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa triển khai đầu tư, phát triển kinh doanh. Đồng thời góp phần thúc đẩy công tác thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư phát triển các dự án thuộc linh vực xã hội trên địa bàn tỉnh. 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese