Category: Technology

FPT IS giới thiệu giải pháp bảo vệ dữ liệu và tài sản số

Linh Nguyen- June 30, 2022 0

Dịch vụ giám sát, xử lý sự cố FPT.EagleEye mSOC được FPT IS giới thiệu có thể bảo vệ dữ liệu, tài sản số trước ... Read More

Tham vọng công nghệ trong ngành bảo hiểm nhân thọ

Linh Nguyen- June 29, 2022 0

Các công ty bảo hiểm nhân thọ đang ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để phục vụ khách hàng tốt hơn, theo ... Read More

Chuyển đổi số không phải là thêm một nhiệm vụ mới, mà là thêm một cách làm mới (20/05/2022, 07:46)

Linh Nguyen- June 28, 2022 0

Chuyển đổi số không phải là thêm một nhiệm vụ mới, mà là thêm một cách làm mới. Chuyển đổi số chính là dữ liệu, ... Read More

Giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022

Linh Nguyen- June 27, 2022 0

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở TT&TT xem xét đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022. ... Read More

Sớm đưa Đắk Lắk trở thành tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số

Linh Nguyen- June 27, 2022 0

Ngày 11-3, UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025. ... Read More

Đắk Lắk và FPT hợp tác chuyển đổi số

Linh Nguyen- April 20, 2022 0

Ủy ban nhân dân Đắk Lắk và FPT ký kết nhằm hoàn thiện chính quyền điện tử, nâng vị thế của tỉnh trên bản đồ ... Read More

Huy động nguồn lực quốc tế để chuyển đổi số tại Việt Nam

Linh Nguyen- April 20, 2022 0

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Vinasa, cho biết sẽ tập hợp mọi nguồn lực có thể, trong đó có nguồn lực quốc tế, để ... Read More

viVietnamese