Cải thiện vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh

Cải thiện vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh

Cải thiện vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ảnh minh họa

Chấm dứt ban hành quy định trái thẩm quyền

Trong năm 2015, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. Môi trường kinh doanh được cải thiện đáng kể so với năm 2014, tăng 12 bậc theo xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới; năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên, tăng 3 bậc theo Doing Business và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức Nghị quyết đề ra như: khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư thiểu số, thời gian nộp thuế, thời gian tiếp cận điện năng.

Tuy nhiên, cũng còn một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra. Nhiều giải pháp quan trọng như: cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, thay đổi phương thức quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu… chưa được thực hiện có hiệu quả. 

Do vậy, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, trong đó tập trung tháo gỡ các vướng mắc, áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chấm dứt ngay việc ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền, rà soát và sửa đổi các quy định không phù hợp; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và đăng ký sở hữu tài sản.

Tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược

Chính phủ cũng đã nhất trí ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2016 – 2017, có định hướng đến năm 2020, tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; phấn đấu cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

Phương Nhi

Nguồn baochinhphu

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese