Bố trí 100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bố trí 100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

HĐND tỉnh vừa thông qua dự kiến phương án bố trí vốn từ nguồn vốn thông báo sau kế hoạch ngân sách tỉnh năm 2021, trong đó Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Đắk Lắk được bố trí 100 tỷ đồng vốn điều lệ.
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Đắk Lắk được thành lập nhằm giúp DNNVV tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn tín dụng thương mại để tăng cường nhanh năng lực tài chính, phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, góp phần quan trọng định hướng và điều tiết các hoạt động của DNNVV, hướng hoạt động của DNNVV vào những ngành nghề và khu vực cần phát triển theo định hướng của nhà nước. Bên cạnh đó, Quỹ khuyến khích, thúc đẩy các tầng lớp dân cư đầu tư trực tiếp, tạo lập doanh nghiệp mới hoặc mở rộng quy mô hoạt động của các DNNVV, góp phần tích cực vào việc phát triển nền kinh tế của tỉnh.
 
Công ty TNHH Minudo Farm – Care (xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột)
Công nhân lựa chọn hạt cà phê trước chế biến tại Công ty TNHH Minudo Farm – Care (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột).
 
Quỹ Bảo lãnh tín dụng có vốn điều lệ thực tối thiểu tại thời điểm thành lập là 100 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đối tượng được cấp bảo lãnh tín dụng là các DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn, có tiềm năng phát triển nhưng chưa đủ điều kiện tiếp cận tín dụng ngân hàng ở những lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng theo danh mục các ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội do UBND tỉnh ban hành trong từng thời kỳ trên cơ sở đề nghị của Quỹ Bảo lãnh tín dụng.
 
Điều kiện để được cấp bảo lãnh tín dụng là doanh nghiệp phải có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay; dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP, Đề án Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Đắk Lắk và các quy định có liên quan; có phương án vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh tại thời điểm Quỹ Bảo lãnh tín dụng thẩm định để xem xét cấp bảo lãnh. Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, doanh nghiệp không có các khoản nợ thuế từ một năm trở lên theo Luật Quản lý thuế và nợ xấu tại các tổ chức tín dụng. Trường hợp nợ thuế do nguyên nhân khách quan, doanh nghiệp phải có xác nhận của cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
 
Khả Lê
baodaklak.vn

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
viVietnamese