Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ động đưa chính sách an sinh đến với các đối tượng thụ hưởng

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ động đưa chính sách an sinh đến với các đối tượng thụ hưởng

BHXH tỉnh đang tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Kết quả triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQCP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

 Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,  đến ngày 18/7/2021, BHXH tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc gửi thông báo và thực hiện xong chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bằng 0% (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 2.973 đơn vị, tương ứng 43.954 lao động với số tiền tạm tính 13.164 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%.

Ảnh minh họa: BHXH tỉnh đang tập trung giải quyết hồ sơ BHTN sớm nhất cho người lao động. Nguồn: daklak.gov.vn

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đã ra Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 06 đơn vị, với 201 lao động, tương ứng với số tiền được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 911.462.508 đồng.

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đã xác nhận Danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 05) cho 230 đơn vị, với 2.721 lao động.

Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc Đã xác nhận Danh sách lao động ngừng việc (Mẫu số 06) cho 44 đơn vị, với 410 lao động.

Chính sách vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đã xác nhận Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13a, 13b, 13c) cho 14 đơn vị, với 391 lao động.

Kết quả triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Về hỗ trợ đối với người sử dụng lao động, đến ngày 05/10/2021, đã gửi thông báo và thực hiện giảm 1% mức đóng BHTN cho 2.886 đơn vị, với 48.950 lao động, tương ứng số tiền tạm tính (12 tháng từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022) giảm là 29,8 tỷ đồng, đạt 100%.

Về hỗ trợ đối với người lao động (bao gồm cả người lao động đang nghỉ không lương, thai sản, tạm hoãn hợp đồng lao động); người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm.

Ảnh minh họa: Hướng dẫn NLĐ hoàn thiện thủ tục nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp. Nguồn: daklak.gov.vn

Tính đến ngày 26/10/2021, đã nhận được hồ sơ của 2.009 đơn vị đề nghị hỗ trợ cho 37.088 lao động đang tham gia BHTN, đã giải quyết chi cho 28.922 người; nhận 4.059 hồ sơ của người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, đã giải quyết chi cho 3.476 người; tổng số tiền đã chi cho người lao động đang tham gia BHTN và người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm là 32.398 người, với số tiền đã chi hỗ trợ là 79,7 tỷ đồng.

Theo đánh giá của BHXH tỉnh, quá trình triển khai chính sách còn gặp khó khăn trong việc xác định đơn vị thuộc đối tượng áp dụng giảm đóng là đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, đặc biệt là đối với các đơn vị sự nghiệp có cơ chế tài chính khác nhau được sáp nhập, các đơn vị đặc thù, ví dụ như: Ngân hàng Chính sách xã hội; Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm dân số và khối y tế xã, sau sáp nhập thành Trung tâm Y tế huyện nhưng không ban hành lại quyết định giao cơ chế tài chính mới.

BXHX tỉnh đang đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể về căn cứ để xác định đối tượng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg để BHXH tỉnh thuận tiện trong việc xác định đối tượng giảm đóng và hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

Theo Cổng thông tin điện tử Đắk Lắk

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese