3 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 6,73 tỷ USD

3 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 6,73 tỷ USD

3 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 6,73 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam tháng 3/2016 ước đạt gần 2,54 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2016 đạt 6,73 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,41 tỷ USD, tăng 8,6%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1,36 tỷ USD, tăng 1,7%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,57 tỷ USD, giảm 1,1%.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 3 ước đạt 629.000 tấn với giá trị đạt 274 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1,59 triệu tấn và kim ngạch đạt 692 triệu USD, tăng 41,6% về khối lượng và tăng 40,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu cà phê trong tháng 3 ước đạt 182.000 tấn với giá trị 300 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm 2016 đạt 479.000 tấn và 808 triệu USD, tăng 30,2% về khối lượng và tăng 5,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Ảnh minh họa.

Ước tính lượng cao su xuất khẩu tháng 3 đạt 87.000 tấn với giá trị đạt 99 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 3 tháng đầu năm 2016 đạt 233.000 tấn với 263 triệu USD, tăng 19,2% về khối lượng nhưng giảm 6,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. 

Sản lượng chè xuất khẩu chè ước đạt 7.000 tấn với giá trị 10 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 3 tháng đầu năm 2016 đạt 23.000 tấn với 35 triệu USD, giảm 5% về khối lượng và giảm 10,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu trong tháng ước đạt 20.000 tấn với giá trị 149 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 3 tháng đầu năm 2016 đạt 55.000 tấn với 416 triệu USD, giảm 1,7% về khối lượng nhưng tăng 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2016 đạt 7.530 USD/tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng này đạt 548 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 3 tháng đầu năm 2016 đạt 1,49 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 3 ước đạt 481 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm 2016 đạt gần 1,36 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2015. 

Ở chiều ngược lại, ước giá trị nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản trong tháng 3/2016 ước đạt 1,97 tỷ USD, đưa giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2016 đạt 5,31 tỷ USD, giảm 3,9% so với năm cùng kỳ năm 2015. Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính đạt khoảng 3,77 tỷ USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

VĂN HUY

Nguồn DNVN

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese