1.338 doanh nghiệp “khai tử” trong tháng đầu năm mới

1.338 doanh nghiệp “khai tử” trong tháng đầu năm mới

1.338 doanh nghiệp “khai tử” trong tháng đầu năm mới

Con số này tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê cho thấy, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng Một năm nay là 1.338 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,8%). 

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 557 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 41,6%); 381 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 28,5%); 168 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,6%) và 232 công ty cổ phần (chiếm 17,3%).

  

Ảnh minh họa.

  

 
Cũng trong tháng qua, số doanh nghiệp trong gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 12.456 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 5.181 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7.275 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. 

Trong tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn, có 1.805công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 34,8%); 1.860 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 35,9%); 609 công ty cổ phần (chiếm 11,8%) và 907 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17,5%).

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 2.953 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,5%); 2253 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31%); 964 công ty cổ phần (chiếm 13,3%) và 1105 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 15,2%).

Cũng trong tháng đầu của năm 2016, cả nước có 8.320 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 54,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 124 nghìn người, tăng 19,8%.

Trong khi đó, trong tháng, cả nước cũng có 4.872 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước và là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây (tháng 1/2014 có 2.375 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; tháng 1/2015 có 2.872 doanh nghiệp).

 

VĂN HUY

DNVN

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese