• Tìm chúng tôi trên

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk Thông báo chiêu sinh lớp CEO

30/09/2020 08:41:00 GMT+7

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CEO TẠI ĐĂK LĂK

DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG: GIẢM QUẢN LÝ, TĂNG HỖ TRỢ

28/10/2016 08:29:00 GMT+7

Mặc dù có tên gọi là Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương. Tuy nhiên, đóng góp xây dựng nội dung cho dự thảo này, hầu hết các đại biểu trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều có ý kiến theo hướng tăng liều lượng hỗ trợ hoạt động ngoại thương.

Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2016

02/08/2016 08:48:00 GMT+7

Hàng loạt các chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, xã hội... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2016.

Những điểm mới về chính sách thuế từ 1/7/2016

27/06/2016 14:01:00 GMT+7

Từ ngày 1/7/2016, Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế.

Những chính sách mới được thực thi từ tháng 6/2016

31/05/2016 09:18:00 GMT+7

Hàng loạt các chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, xã hội... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2016.

Những chính sách quan trọng được thực thi từ tháng 5/2016

04/05/2016 09:40:00 GMT+7

Hàng loạt các chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, xã hội... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 5/2016.

Những chính sách mới được thực thi từ tháng 4/2016

31/03/2016 14:11:00 GMT+7

Hàng loạt các chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, xã hội... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2016.

Doanh nghiệp bị phá sản của ngành nào tăng mạnh nhất?

22/03/2016 08:56:00 GMT+7

Ngành y tế; hoạt động trợ giúp xã hội và tài chính ngân hàng là 2 lĩnh vực có số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh nhất trong 2 tháng đầu năm với mức tăng lần lượt là 300% và 91,7%.

Quy định mới về kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam

21/03/2016 09:11:00 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và Điều 2 Nghị định số 118/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng nhằm điều chỉnh một số quy định về kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.

Những chính sách mới được thực thi từ tháng 3/2016

02/03/2016 15:03:00 GMT+7

Hàng loạt các chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, xã hội... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2016.

TIN NỔI BẬT

AL
AR