• Tìm chúng tôi trên

Thu hút đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

06/09/2018 06:44:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về giải pháp thu hút đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ các nguồn trong và ngoài nước.

Điều chỉnh chính sách, gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu

06/09/2018 06:41:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, loại bỏ những nút thắt, rào cản đối với xuất khẩu.

Tập trung phát triển 15.000 HTX hoạt động có hiệu quả

06/09/2018 06:40:00 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Thủ tướng chỉ thị triển khai giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

04/09/2018 06:53:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

Phát triển thị trường cho công nghiệp hỗ trợ

04/09/2018 06:51:00 GMT+7

Bằng cách thúc đẩy các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, thị trường cho công nghiệp hỗ trợ trong nước sẽ được duy trì và mở rộng, tạo tiền đề để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trở thành nhà cung cấp, tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.

Phát triển ngành chế biến gỗ, lâm sản XK thành ngành kinh tế mũi nhọn

31/08/2018 08:06:00 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu”.

Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

31/08/2018 08:03:00 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 5 hợp tác xã nông nghiệp

31/08/2018 08:02:00 GMT+7

UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án tăng cường và mở rộng dịch vụ cho hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Agribank Bắc Đăk Lăk bổ sung thêm 200 tỷ đồng cho vay lãi suất thấp

31/08/2018 08:01:00 GMT+7

Nhằm cung ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng đời sống của khách hàng, Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Bắc Đăk Lăk (Agribank Bắc Đăk Lăk) vừa quyết định nâng tổng vốn của gói tín dụng lãi suất thấp lên 500 tỷ đồng.

Phát huy hiệu quản lý nhà nước về phát triển kinh tế

29/08/2018 07:05:00 GMT+7

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế là một trong những nội dung quan trọng được Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, nhằm cụ thể, hiện thực hóa các mục tiêu, chương trình theo Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng.

TIN NỔI BẬT

AL
AR