• Tìm chúng tôi trên

Đại hội cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk

04/10/2018 06:35:28 GMT+7

Ngày 29-9, Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội cổ đông với sự tham dự của đại diện các sở, ngành và hơn 1.400 cổ đông của Công ty.
Theo phê duyệt của UBND tỉnh tại quyết định 3629/QĐ-UBND, ngày 29-12-2017, giá trị thực tế của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk là 2.341 tỷ đồng; giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp  là 1.558 tỷ đồng. 
 
Các đại biểu và cổ đông tham dự đại hội
Các đại biểu và cổ đông tham dự đại hội

Về phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk 1.558 tỷ đồng, số lượng cổ phần phổ thông phát hành 155.800.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá khởi điểm đấu giá 12.600 đồng/cổ phần; Cổ phần Nhà nước nắm giữ 56.088.000 cổ phần, giá trị 560 tỷ đồng (chiếm 36% vốn điều lệ), cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên 2.136.500 cổ phần (1,37% vốn điều lệ); cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư 97.575.500 cổ phần (62,63%) điều lệ.

Các cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị
Các cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị

 Theo biểu quyết thông qua tại đại hội, từ nay đến cuối năm 2018, Công ty phấu đấu doanh thu đạt 121tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 5,4 tỷ đồng và đầu tư 29 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, Ban Kiểm soát 3 thành viên, ông Nguyễn Viết Tượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Bùi Quang Ninh làm Tổng giám đốc.
 
Minh Thông
baodaklak

TIN NỔI BẬT

AL
AR