• Tìm chúng tôi trên

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGOẠI - SẢN TÂY NGUYÊN

20/01/2016 15:46:16 GMT+7

Từ ngày 01/01/2016, BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGOẠI - SẢN TÂY NGUYÊN tiếp nhận khám chữa bệnh Bảo Hiểm Y Tế với tất cả các Bệnh nhân có thẻ BHYT đăng ký tại các cơ sở KCB tuyến xã, huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mà KHÔNG CẦN GIẤY CHUYỂN TUYẾN.

Bệnh viện tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT tất cả các ngày trong tuần.

Ảnh của BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGOẠI - SẢN TÂY NGUYÊN.

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR