• Tìm chúng tôi trên

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk

11/11/2015 12:17:10 GMT+7

Hiệp hội Doanh nghiệp là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, do các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đứng ra thành lập, các hội viên tự nguyện tham gia, được cơ quan Nhà nước ra quyết định công nhận. Hoạt động của Hiệp hội tuân theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk trước đây tên gọi là Hội Doanh nghiệp Đắk Lắk, được thành lập từ năm 2003, nhưng do nhiều lý do nên đã không có nhiều hoạt động. Năm 2009, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh, yêu cầu củng cố bộ máy và tích cực hoạt động. Ngày 02/6/2009, Đại hội nhiệm kỳ thứ II đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số ; 2046/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 về việc phê duyệt Điều lệ (điều chỉnh), Quyết định số 1875/QĐ-UBND, ngày 04/8/2009 về việc công nhận Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Ban Kiểm tra, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Hiện hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk có trụ sở làm việc tại: số 09, Đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500.3 825999 – 3 827999;  Fax: 0500.3 830999

Email        : hiephoidoanhnghiepdaklak@gmail.com

Website   : www.hiephoidoanhnghiepdaklak.com.vn

NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK:

-  Tạo điều kiện để các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về quản lý kinh tế, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên, là đại diện hợp pháp cho các Doanh nghiệp trong quan hệ đối nội, đối ngoại nhắm mục đích phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

- Thu thập thông tin, các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động kinh doanh để cung cấp cho  các doanh nghiệp thành viên trong Hiệp hội.

-  Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý kinh tế, khoa học, công nghệ, kỹ thuật cho các thành viên. Trao đổi thông tin, ý kiến giữa các doanh nghiệp với nhau và với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài.

-  Tổ chức các diễn đàn, đối thoại các cuộc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ quan Nhà nước, đối thoại “công tư” để trao đổi thông tin, ý kiến về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

-  Tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong các quan hệ kinh doanh trong nước và quốc tế.

-  Tổ chức các hoạt động giải trí lành mạnh, tham quan du lịch, tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước, các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, tổ chức nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, mời, đón tiếp giới thiệu các đoàn và tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm thị trường đầu tư tại Đắk Lắk, tổ chức các hội nghị hội thảo, các chương trình đào tạo…

-  Giúp các doanh nghiệp thành viên giải quyết các tranh chấp, bất đồng trong quan hệ kinh tế giữa các thành viên trong Hiệp hội và các thành viên với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước thông qua thương lượng, hòa giải.

-  Tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành viên thực hiện nghiêm chỉnh phát luật trong kinh doanh, xây dựng mối quan hệ lành mạnh, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với khả năng của mình.

-  Phát triển và xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng lớn mạnh cả về chất lẫn lượng.

-  Các thành viên Hiệp hội đoàn kết giúp đỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh, hỗ trợ nhau và chia sẽ những nguồn lực nhằm tăng cường khả năng thành công trong kinh doanh.

-  Tiếp nhận các nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân đầu tư nhắm giúp đỡ Hiệp hội hoạt động có hiệu quả.

-  Thực hiện các nhiêm vụ khác mà UBND tỉnh Đắk Lắk giao hoặc các tổ chức khác ủy quyền.

Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 7.000 Doanh nghiệp vừa và nhỏ được cấp giấy chứng nhận kinh doanh với tổng số vốn đăng ký kinh doanh hơn 10.000 tỷ đồng, bao gồm: Cty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hộ kinh doanh đăng ký. Phần lớn các Doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh đều đã tích cực hoạt động trong sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm cho xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Cộng đồng Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện các chính sách xã hội. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp gần 350 hội viên chiến lược và đang tiếp tục phát triển hội viên.

Mở lớp đào tạo cho các Doanh nghiệp về tiếp cận thi trường, quản lý doanh nghiệp, quản trị nhân sự…với hơn 1.000 học viên từ các doanh nghiệp tham gia.

Hiệp hội đã tổ chức xét duyệt, giới thiệu những doanh nghiệp, doanh nhân vàng năm 2008 cho 03 doanh nghiệp:

-   Công ty cổ phần xây dựng Đắk Lắk;

-   Công ty TNHH 2/9;

-   Công ty cao su Krông Búk

Hiệp hội Doanh nghiệp được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tập hợp những khó khăn vướng mắc, những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất và phối hợp với các sở ngành tham mưu cho UBND tỉnh xử lý. Đồng thời sau này trong các cuộc lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp mỗi năm 2 kỳ (vào ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm), UBND tỉnh giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp để tập hợp các ý kiến của các doanh nghiệp để tập trung làm báo cáo, phản ảnh đến UBND tỉnh và các sở ngành xem xét xử lý, giải quyết một cách cụ thể và hiệu quả hơn.

Thời gian qua, Hiệp hội đã tiếp nhận một số ý kiến, kiến nghị về những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, Hiệp hội đã có ý kiến nghị với UBND tỉnh Đắk Lắk và các sở, ban, ngành về một số khó khăn vướng mắc, đã được UBND tỉnh quan tâm xem xét, giải quyết.

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT

    AL
    AR