• Tìm chúng tôi trên

Tổ chức Bộ máy và phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk - Nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

11/11/2015 12:24:43 GMT+7

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HHDN ngày 17/04/2015 của Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk về việc thông qua phương hướng hoạt động giai đoạn 2015 - 2020.

Căn cứ Biên bản họp Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhiệm kỳ III ngày 15/05/2015 về thông qua quy chế hoạt động BCH, Phân công nhiệm vụ các thành viên BCH Hiệp hội

I. Thường trực:

1. Ông Dương Thanh Tương - Chủ tịch phụ trách chung,

2. Ông Huỳnh Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng Ban Tài Chính - Kế hoạch. 

3. Ông Lê Đình Hiền - Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Pháp chế.

4. Ông Võ Tá Quốc - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký, Trưởng Ban Đào tạo, phát triển cơ sở và Hội viên; Phụ trách Văn phòng; TM chủ trì tài khoản của Hiệp hội.

5. Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội.     

II. Các Ban chuyên môn:

1. Ban Tài Chính - Kế hoạch:

Thành viên gồm:

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1.
Ông Huỳnh Văn Dũng
Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng Ban.
2.
Ông Hồ Sỹ Trung
Phó Ban.
3.
Ông Lê Tiến Hùng
Thành viên.
4.
Ông Nguyễn Đăng Phong       
Thành viên.
5.
Ông Đoàn Mạnh Hùng
Thành viên
6.
Ông Nguyễn Xuân Lợi
Thành viên.
7.
Ông Lê Văn Hạnh
Thành viên.
8.
Ông Huỳnh Văn Toàn
Thành viên
9.
Ông Nguyễn Văn Mạnh
Thành viên.
10
Ông Nguyễn Nhật Huân
Thành viên.
11
Ông Nguyễn Ngọc Lâm
Thành viên

+ Nhiệm vụ:

-  Nghiên cứu, lập kế hoạch phát triển tài chính Hiệp hội,

- Theo dõi các hoạt động tài chính của Hiệp hội, các cơ sở trực thuộc Hiệp hội.

- Tham gia nghiên cứu góp ý về các chính sách phát triển doanh nghiệp, chính sách tín dụng tại địa phương, hoặc tiếp cận nguồn vốn đầu tư từ Trung ương, từ các Ngân hàng và các tổ chức phi Chính phủ để tranh thủ đầu tư cho doanh nghiệp hội viên.

- Vận động các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí hoạt động Hiệp hội (ngày Doanh nhân, tổng kết khen thưởng, Đại hội.

-  Đề xuất kế hoạch hoạt động của Hiệp hội từng quí, năm và từng giai đoạn.

2. Ban Pháp chế:

Thành viên gồm:

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1.
Ông Lê Đình Hiền
Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban.
2.
Bà Lưu Thị Thu Hiền
Phó Ban.
3.
Ông Lương Văn Lục
Thành viên.
4.
Ông Võ Ngọc Tuyên
Thành viên.
5.
Bà Phùng Thị Thêm
Thành viên

* Nhiệm vụ:

- Hoạch định các chương trình hành động từng quí, năm và trình TT BCH phê duyệt các vấn đề liên quan đến lãnh vực pháp chế.

- Phối hợp với Văn phòng tập hợp các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp trong việc chấp hành Pháp luật, phân tích những ý kiến, kiến nghị, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để tham mưu cho Chủ tịch trực tiếp hoặc có văn bản gởi đến các cấp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, thành lập Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ Pháp luật.

- Phụ trách tổ chức, thực hiện các chương trình đã được TT BCH phê duyệt về lãnh vực pháp chế.

- Phụ trách Ban Pháp chế thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công.

- Báo cáo cho Chủ tịch hoạt động của Ban Pháp chế theo định kỳ họp hoặc khi được Chủ tịch yêu cầu.

3. Ban Đào tạo, phát triển cơ sở và Hội viên:

Thành viên gồm:

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1.
Ông Võ Tá Quốc
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Trưởng Ban.
2.
Ông Nguyễn Thiên Văn
Phó Ban.
3.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thành viên.
4.
Ông Nguyễn Văn Đinh
Thành viên.
5.
Ông Phan Thanh Tùng
Thành viên.
6.
Ông Nguyễn Tấn Nhựt
Thành viên
7.
Ông Lê Minh Nhất.
Thành viên.

* Nhiệm vụ:

- Trực tiếp điều hành bộ máy Văn phòng Hiệp hội, phối hợp với Chủ tịch điều hành các hoạt động của Hiệp hội.

- Phụ trách các hoạt động tại Văn phòng của Hiệp hội

- Điều hành Ban Đào tạo, phát triển cơ sở Hiệp hội và Hội viên.

- Nghiên cứu, đề xuất các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội, các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp.

- Đề xuất, kiến nghị những kế hoạch phát triển các cơ sở Hiệp hội và hội viên.

- Đề xuất và phụ trách tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về mọi lãnh vực cho Hội viên.

- Phụ trách Ban Đào tạo, phát triển cơ sở Hiệp hội và Hội viên.

- Báo cáo cho Chủ tịch hoạt động của Ban Đào tạo, phát triển cơ sở Hiệp hội và Hội viên. theo định kỳ họp và khi được Chủ tịch yêu cầu.

4. Ban Văn hóa – xã hội:

Thành viên gồm:

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1.
Bà Nguyễn Thị Huệ
Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban.
2.
Ông Nguyễn Văn Phan
Phó Ban.
3.
Bà Bùi Thị Lan
Thành viên.
4.
Ông Cấn Đình Chính
Thành viên.
5.
Bà Đoàn Uyên Thao
Thành viên
6.
Ông Lê Văn Xuân
Thành viên

* Nhiệm vụ:

- Hoạch định các chương trình hành động từng quí, năm trình TT BCH phê duyệt các vấn đề thuộc lãnh vực văn hoá – xã hội, thể dục thể thao, sinh hoạt Hội viên… theo định hướng của BCH.

- Tổ chức, thực hiện các chương trình đã được TT BCH phê duyệt về lãnh vực văn hóa xã hội.

- Chỉ đạo, điều hành Ban Văn hoá xã hội thực hiện việc thăm hỏi, chúc mừng, chia buồn với  Hội viên trong việc hiếu, hỷ; đại diện Hiệp hội (khi cần) tham dự, chúc mừng hoặc chia buồn đối với các tổ chức và cá nhân liên quan.

- Liên hệ, tổ chức các cuộc giao lưu đối với các Hiệp hội, các tổ chức khác trong và ngoài nước.

- Liên hệ, tìm kiếm nguồn tài trợ để tổ chức các hoạt động TDTT, giao lưu văn hóa, nghệ thuật… Đề xuất kế hoạch tổ chức những hoạt động trên để TT BCH phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Phát động, tổ chức các chương trình quyên góp xây dựng “quỹ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; quỹ vì người nghèo; quỹ khuyến học; quỹ phát hiện và nuôi dưỡng tài năng”…

- Báo cáo cho Chủ tịch hoạt động của Ban Văn hoá Xã hội theo định kỳ họp hoặc khi được Chủ tịch yêu cầu.

5. Văn phòng Hiệp hội:

+ Thành viên gồm:

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1.
Ông Huỳnh Vạn Lý
Chánh Văn phòng
2.
Bà Đào Thị Lệ Hằng
Nhân viên.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của Hiệp hội; tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm;

- Quản lý và cung cấp nội dung cho Web Hiệp hội.

- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Thường trực, BCH, tổng kết năm;

- Lưu trữ hồ sơ và con dấu của Hiệp hội; công tác thi đua, khen thưởng; hồ sơ kết nạp hội viên mới; theo dõi danh sách hội viên.

- Lập kế hoạch; báo cáo quyết toán tài chính hàng tháng, quý, 6 tháng, năm;

- Thu hội phí và các nguồn thu khác (nếu có);

- Chi hoạt động thường xuyên của Hiệp hội. 

- Vận động và phát triển hội viên mới.

- Nội dung khác (Ban Thường trực yêu cầu).

Căn cứ vào nhiệm vụ của các Ban. Trưởng Ban xây dựng chương trình hoạt động của Ban gởi Ban Thường trực và tổ chức thực hiện. Có sơ kết, tổng kết.

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT

    AL
    AR