• Tìm chúng tôi trên

SẼ THÀNH LẬP THÊM 9 CỤM CÔNG NGHIỆP

16/11/2016 08:38:07 GMT+7

UBND tỉnh vừa hoàn thành Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể các điểm xây dựng phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 để trình HĐND tỉnh phê duyệt..
Theo đó, dự kiến giai đoạn 2015 – 2020, toàn tỉnh có 15 CCN, tiểu thủ công nghiệp hiện hữu, giai đoạn 2020 – 2025 bổ sung thêm 9 CCN, gồm: CCN Hòa Xuân (TP. Buôn Ma Thuột), Bắc Ea H’leo (huyện Ea H’leo), Ea Bung (huyện Ea Súp), Krông Búk 2 (huyện Krông Búk), Ea Tyh (huyện Ea Kar), Phước An (huyện Krông Pắc), Ea Bông (huyện Krông Ana), Ea Ktur (huyện Cư Kuin) và Quảng Phú (huyện Cư M’gar).
 
Sản xuất tại một doanh nghiệp trong CCN Ea Đar, huyện Ea Kar
Sản xuất tại một doanh nghiệp trong CCN Ea Đar, huyện Ea Kar
 
Về nguồn vốn đầu tư hạ tầng, dự kiến giai đoạn 2015 – 2020 khoảng 165 tỷ đồng, giai đoạn 2020 – 2025 là 220 tỷ đồng, trong đó, 15% là vốn ngân sách, còn lại sẽ kêu gọi xã hội hóa từ các thành phần kinh tế đóng góp nhằm giảm vốn đầu tư ngân sách.
Minh Thông
nguồn baodaklak

TIN NỔI BẬT

AL
AR