• Tìm chúng tôi trên

Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời

06/01/2016 10:15:19 GMT+7

Công ty CP Công trình Việt Nguyên hỏi:

Nguồn vốn ngân sách bố trí hàng năm cho các công trình vừa thiếu, vừa chậm. Đặc biệt các công trình đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng cho đến nay vẫn chưa bố trí vốn thanh toán dẫn đến doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất trầm trọng. Kính đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh sớm giải quyết khó khăn trên, để doanh nghiệp có vốn sản xuất kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời :

UBND tỉnh đã xác định “việc bố trí vốn còn chậm, bố trí không đủ nguồn vốn thi công; công trình đã được nghiệm thu nhưng vẫn không có vốn thanh toán hoặc chậm thanh toán” là một vấn đề bức xúc và đang tập trung xử lý nhằm giảm bớt nợ đọng và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, do đặc điểm tỉnh Đắk Lắk hiện chỉ mới chủ động được trên 50% chi ngân sách hàng năm, phần còn lại phải xin hỗ trợ từ Trung ương nên việc bố trí cân đối vốn XDCB hàng năm chủ yếu trên nguồn Trung ương thông báo. Trong những năm qua, tỉnh cũng đã nhiều lần đề nghị và đã được Trung ương quan tâm đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu của tỉnh dẫn đến nhiều dự án bố trí không đúng tiến độ theo quy định. Vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, các chủ đầu tư không được yêu cầu doanh nghiệp tự bỏ vốn thi công trước công trình nhằm không để phát sinh nợ đọng XDCB và tập trung vốn để thanh toán nợ đọng (thứ tự ưu tiên bố trí vốn: 1. Công trình quyết toán; 2. Công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 3. Công trình chuyển tiếp), góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tích cực huy động các nguồn vốn vay để xử lý nợ đọng XDCB (trong tháng 6/2015, UBND tỉnh đã vay 90 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng ưu đãi để tập trung thanh toán nợ các công trình hoàn thành, chuyển tiếp).

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, chấp hành nghiêm túc của các địa phương, các chủ đầu tư nên số nợ đọng xây dựng đã giảm đáng kể, từ 2.189 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2012 còn 847 tỷ đồng vào tháng 6/2015. Vì vậy, mong doanh nghiệp chia sẻ với những khó khăn của tỉnh và nỗ lực, khắc phục khó khăn về vốn để tiếp tục hoạt động, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh, các ngành, các cấp vẫn đang quyết liệt tìm biện pháp, phấn đấu giải quyết cơ bản nợ đọng XDCB trong những năm tới.

TIN NỔI BẬT

AL
AR