• Tìm chúng tôi trên

Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời

06/01/2016 10:10:49 GMT+7

Công ty CP Công trình Việt Nguyên hỏi:

Vừa qua, Công ty liên hệ với UBND Tp. Buôn Ma Thuột xin thuê đất ở cụm CN Tân An – Tp. BMT để chuyển xưởng sản xuất cột bê tông ra khởi khu dân cư theo Nghị quyết số  34/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của HĐND tỉnh, nhưng UBND Tp. Buôn Ma Thuột trả lời có một số doanh nghiệp thuê nhưng không triển khai, chưa thu hồi được; khi nào thu hồi được mới cho thuê lại. Nên hiện nay công ty vẫn phải chờ đợi mặc dù công ty đã làm đề án chuyển đổi Xưởng sản xuất cột bề tông trong năm 2015.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra tình hình thu hồi đất cho thuê của nhưng đơn vị không triển khai tại Cụm CN Tân An – Tp. BMT để Công ty sớm được thuê đất, chuyển xưởng sản xuất bê tông ra khởi khu dân cư theo Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND.

UBND Tp. Buôn Ma Thuột trả lời :

Cụm Công nghiệp Tân An 2 được UBND tỉnh giao cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Hồng Lĩnh đầu tư theo hình thức đầu tư – kinh doanh (BO). Ngày 25/02/2010, UBND tỉnh đã có Quyết định số 497/QĐ-UBND về việc giao 96.990 m2 đất và cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Hồng Lĩnh thuê 465.250 m2 đất tại P. Tân An để cho thuê lại tại Cụm Công nghiệp Tân An 2. Vì vậy, việc hợp đồng cho thuê lại đất thuộc thẩm quyền của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Hồng Lĩnh. Việc kiến nghị của Công ty đã được UBND Tp. Buôn Ma Thuột trả lời tại Công văn số 799/UBND-BQL ngày 05/5/2015.

Theo Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Hồng Lĩnh thì hiện nay không còn quỹ đất quy hoạch cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng, vì vậy đề nghị xin thuê đất của Công ty CP Công trình Việt Nguyên hiện chưa thể xem xét giải quyết. Ngày 25/5/2015, UBND Tp. Buôn Ma Thuột có Công văn số 927/UBND-BQL đề nghị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Hồng Lĩnh đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng và rà soát các dự án chậm triển khai xây dựng để thu hồi đất bố trí cho đơn vị khác. Khi đó sẽ sớm hướng dẫn cho Công ty làm các thủ tục thuê lại đất theo quy định.

Công ty CP Công trình Việt Nguyên hỏi:

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Chính phủ đã thay đổi hệ số tính đơn giá thuê đất từ ngày 01/01/2015 nhưng hiện nay tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa kịp thời điều chỉnh đơn giá thuê đất mới theo Nghị định trên. Kính đề nghị ngành chức năng của tỉnh sớm ban hành đơn giá tiên thuê đất mới theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh trả lời :

Thực hiện Điều 4, 5, 6 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ ngày 31/12/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 48/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và quy định đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 bằng Quyết định 48/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và quy định đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.

2.2. Cục Thuế tỉnh:

Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

“2. Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và đang trong thời gian ổn định đơn giá thuê đất thì tiếp tục ổn định đơn giá thuê đất đến hết thời gian ổn định. Trường hợp đơn giá thuê đất của thời gian ổn định đơn giá mà cao hơn đơn giá quy định tại Nghị định này thì được điều chỉnh đơn giá theo Nghị định này kể từ ngày 01/01/2015”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 77/2014/TT-BTC thì đơn vị phải đề nghị bằng văn bản nếu đơn giá thuê đất của thời gian ổn định đơn giá mà cao hơn đơn giá quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP để cơ quan thuế có cơ sở chủ trì cùng các ngành xem xét điều chỉnh.

Tuy nhiên trường hợp của Công ty đang được ổn định 5 năm kể từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2015 với đơn giá thuê đất là 42.000 đồng/m2/năm, thấp hơn quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nên không được thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất từ ngày 01/01/2015.

TIN NỔI BẬT

AL
AR