• Tìm chúng tôi trên

Doanh nghiệp hỏi - cơ quan nhà nước trả lời

06/01/2016 09:49:12 GMT+7

Trường trung cấp nghề Vinasme Tây Nguyên hỏi:

Hiên nay tình hình kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, nên việc tuyển sinh đào tạo nghề gặp rất nhiều khó khăn.

Việc thực hiện chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh còn chưa phù hợp và chưa kịp thời đã làm cho doanh nghiệp bị động, không yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Đây là khó khăn vướng mắc lớn nhất của Trường chúng tôi đến nay chưa được giải quyết.

Nay Trường TCN Vinasme Tây Nguyên kính đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan xem xét sớm ban hành văn bản thực hiện chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa, phù hợp với nguyện vọng của các doanh nghiệp đã kiến nghị với UBND tỉnh về miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xã hội hóa. Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và có thể phát triển, góp phần ổn định kinh tế xã hội chung của tỉnh.

Cơ quan nhà nước trả lời:

I. Cục Thuế tỉnh trả lời:

Cục Thuế tiếp thu ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng góp ý dự thảo Quyết định quy định ưu đãi chính sách xã hội hóa.

Tại cuộc họp ngày 16/6/2015, UBND tỉnh có mời các đơn vị tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận, sau khi xin ý kiến Thường trực HĐND, UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về miễn, giảm tiền thuê đất trong lĩnh vực xã hội hóa.

II. Sở Tài chính trả lời:

Ngày 16/6/2015, UBND tỉnh chủ trì cùng với các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh & Xã hội, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, làm việc với các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa về việc miễn, giảm tiền thuê đất. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận: thống nhất đối với các dự án xã hội hóa thực hiện trên đia bàn các phường, xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột được miễn tiền thuê đất với thời hạn 25 năm, hết thời hạn được miễn tiền thuê đất thì tiếp tục được giảm tiền thuê đất (tại địa bàn các phường: Giảm 70% tiền thuê đất; các xã: Giảm 85% tiền thuê đất).

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính đã hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Sau khi có Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính sẽ trình UBND tỉnh ban hành.

TIN NỔI BẬT

AL
AR