• Tìm chúng tôi trên

Doanh nghiệp hỏi - cơ quan nhà nước trả lời

06/01/2016 09:46:13 GMT+7

Hỏi: Công ty TNHH MTV cà phê 715 A đã xin chủ trương phê duyệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cà phê sang trồng cây cao su và được Tổng Công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt dự án trồng 500 ha cao su, thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 2016. Hiện tại, Công ty đã trồng được 328,45ha cao su,  nhưng đến nay UBND tỉnh vẫn chưa bổ sung vùng huyện M’Đrăk nằm trong vùng quy hoạch dự án cao su của tỉnh (Công ty đã nhiều lần gửi Công văn đề nghị UBND tỉnh; UBND huyện M’Đrắk đã có công văn đề nghị UBND tỉnh bổ sung quy hoạch). Công ty kính đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh quan tâm giải quyết bổ sung quy hoạch vùng phát triển cao su tại huyện M’Đrắk, để Công ty tiếp tục thực hiện dự án chuyển đổi từ trồng cây cà phê sang cây cao su theo kế hoạch đã được Tổng Công ty cà phê Việt Nam phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk trả lời: 

Căn cứ Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp, quy định: Đất thích hợp để trồng cao su phải nằm trong vùng khí hậu phù hợp đối với cây cao su và đảm bảo các tiêu chí dưới đây:

1. Nhiệt độ trung bình năm từ 25-300C; không có sương muối về mùa đông; lượng mưa trung bình hàng năm trên 1.500 mm; ít có bão mạnh trên cấp 8;

2. Độ cao dưới 700 m (riêng miền núi phía bắc dưới 600 m) so với mực nước biển;

3. Độ dốc dưới 30 độ;

4. Tầng đất dày tối thiểu 0,7 m;

5. Độ sâu mực nước ngầm >1,2 m và không bị ngập úng khi có mưa;

6. Thành phần cơ giới đất từ thịt nhẹ đến thịt nặng, thoát nước tốt;

7. Mức độ kết von, đá lẫn trong tầng đất canh tác < 50% ;

8. Hoá tính đất: hàm lượng mùn tầng đất mặt > 1,0 %, pHkcl: 4 - 6;

9. Vùng đất trồng cao su phải được thiết kế theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo điều kiện để thâm canh và chống xói mòn.

Đối chiếu các điều kiện liên quan ở huyện M’Drắk với tiêu chí trên cho thấy:

1. Huyện nằm trong vùng địa hình núi cao. Vùng này chiếm khoảng 34% lãnh thổ, chạy dọc theo hướng Đông bắc – Tây nam qua phía Đông nam của tỉnh, tạo nên biên giới khí hậu tự nhiên giữa các tỉnh ven biển miền Trung và Tây nguyên. Cao độ phổ biến từ 1.000-1.500 m, không thích hợp với trồng cao su, các đỉnh núi cao tiêu biểu, gồm: Chư Yang Sin cao 2.405m, Chư Hơ Mu cao 2.051m, Chư Zu cao 1.365m.

2. Yêu cầu chế độ mưa của cây cao su: Cây cao su có thể trồng ở các vùng đất có lượng mưa từ 1.500-2.000 mm. Lượng mưa một trận tốt nhất từ 20-30 mm và một tháng là 150 mm. Số ngày mưa tốt nhất dao động từ 100-150 ngày/năm. Các trận mưa lớn (trên 400 mm) và kéo dài, nhất là vào buổi sáng gây trở ngại cho cạo mủ cao su và làm tăng khả năng lây lan, phát triển nấm bệnh trên mặt cao cây cao su.

Huyện M’Drắk nằm trong vùng có lượng mưa năm lớn (>1.800 mm/năm) và mưa tập trung (có 8 tháng lượng mưa trên 100 mm). Khu vực phía Đông chịu ảnh hưởng của hai chế độ khí hậu Đông và Tây Trường Sơn.

3. Các trận bão đổ bộ vào ven biển miền trung từ Bình định đến Bắc Ninh Thuận thường gây ảnh hưởng mưa to, gió lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhất là khu vực phía Đông của tỉnh, thời kỳ xuất hiện thường vào giữa và cuối mùa mưa.

4. Tổng diện tích tự nhiên huyện M’Drắk đưa vào xét thích nghi là 71.204 ha, kết quả phân ra các mức thích nghi:

- Kém thích nghi (S3): 4.071 ha, chiếm 5,72% (đất trên đá trầm tích và granit thường nghèo dinh dưỡng, tầng dầy đất 70-100 cm, kết von 30-50%, độ dốc 20-30 độ, cao độ so với mực nước biển 300-500 m...).

- Không thích nghi (N): 67.133 ha, chiếm 94,28%.                            

Từ 4 căn cứ nêu trên, quan điểm bố trí quy hoạch như sau:

- Huyện M’Drắk được xác định nằm trong vùng không thích nghi với phát triển cao su nên không bố trí vào Quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 -2020 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 20/10/2014.

- Trên đất S3, phải trồng thử nghiệm, sau đó đánh giá hiệu quả kinh tế để có kết luận.

TIN NỔI BẬT

AL
AR