• Tìm chúng tôi trên

Nhận giao khoán của DN có được miễn tiền thuê đất?

05/10/2017 09:38:02 GMT+7

Công ty TNHH MTV Cà phê 721 (Đắk Lắk) sản xuất nông nghiệp với 2 cây trồng chính là cà phê và lúa. Theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP, Công ty được miễn tiền thuê đất nông nghiệp giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, theo Kiểm toán nhà nước, Công ty không được miễn tiền thuê đất, phải nộp lại số tiền thuê đất đã được hoàn trả, đồng thời nộp tiền thuê đất giai đoạn 2016-2020.

Tiền thuê đất giai đoạn 2016-2020 cao hơn rất nhiều so với giai đoạn 2011-2015 dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, làm giá thành sản phẩm cao cùng với các yếu tố đầu vào khác cũng tăng cao trong lúc giá sản phẩm đầu ra không ổn định và có xu hướng thấp.

Theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP, việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản có quy định tại Điều 19, tuy nhiên lại loại trừ vườn cà phê tái canh trên diện tích được cho thuê. Trong khi đó, để tái canh cà phê, doanh nghiệp phải mất 5 năm không có sản phẩm thu hoạch nên việc không được miễn tiền thuê đất sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn để tái canh và gia tăng chi phí.

Bên cạnh đó, chính sách thuế GTGT 5% đối với mặt hàng gạo sẽ khiến giá thành gạo tăng trong lúc kinh doanh gạo lợi nhuận thấp, dẫn đến giảm hiệu quả, thua lỗ cho doanh nghiệp; mặt khác làm môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng giữa các loại hình kinh doanh gạo khi thực tế phần lớn đại lý kinh doanh gạo trên địa bàn không kê khai, ghi hóa đơn bà nộp thuế 5%.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Cà phê 721 kiến nghị:

- Tiếp tục thực hiện Nghị định 46/2014/NĐ-CP, miễn tiền thuê đất cho hộ nông trường viên nhận đất giao khoán của doanh nghiệp đến hết năm 2020, hoàn trả tiền thuê đất mà người sản xuất và doanh nghiệp đã nộp. Nếu như vẫn phải nộp tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp thì đề nghị miễn tiền thuê đất 5 năm đối với diện tích cà phê tái canh của các doanh nghiệp.

- Xem xét, miễn thuế GTGT 5% đối với mặt hàng gạo, nhất là trong thị trường nội địa để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cũng như giảm chi phí cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ quy định:

"Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 và bổ sung Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11 vào Điều 18 như sau:

3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp đối với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp...".

Khoản 2, Khoản 9 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

"Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp người thuê đất sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thời gian xây dựng cơ bản vườn cây được miễn tiền thuê đất áp dụng đối với từng loại cây thực hiện theo quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản được thực hiện theo dự án gắn với việc Nhà nước cho thuê đất mới, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh và tái canh vườn cây trên diện tích đất đang được Nhà nước cho thuê.

9. Miễn tiền thuê đất đến hết năm 2020 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai".

Tại Mục 4 Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"4. Về miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức

Việc miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai theo quy định tại Khoản 9 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 21/12/2020".

Căn cứ quy định trên, việc miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức được thực hiện trực tiếp với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất là hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai; thời gian áp dụng miễn tiền thuê đất cho đối tượng này là từ 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2020. Như vậy, đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp đang nhận giao khoán của doanh nghiệp thì không được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất theo quy định.

Diện tích trồng cà phê tái canh trong thời gian kiến thiết cơ bản cũng không thuộc đối tượng miễn tiền thuê đất.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7476/BTC-CST ngày 8/6/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách thuế GTGT đối với gạo, theo đó, chính sách thuế GTGT đối với gạo thực hiện theo quy định hiện hành và đến ngày 29/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 4944/VPVP-KTTH ngày 29/6/2015 của Văn phòng Chính phủ). Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị chính sách thuế GTGT đối với gạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Chinhphu.vn

nguồn baochinhphu.vn

TIN NỔI BẬT

 • Tổng kết chương trình: Chuyên để 1 - Hội thảo trực tuyến Tổng kết chương trình: Chuyên để 1 - Hội thảo trực tuyến "Đêm trước Chuyển Đổi Số" - Những thứ cần cởi bỏ trước hành trình

  Trong bối cảnh nền kinh tế - sản xuất toàn cầu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid 19 và các hoạt động giao thương trực tuyến đang được đẩy mạnh, Trung tâm Kết nối và Chuyển đổi số trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Đắk Lắk tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến "Đêm trước Chuyển đổi số" - Những thứ cần cởi bỏ trước hành trình, nhằm tạo không gian số để các doanh nghiệp trao đổi, tương tác và chia sẻ kinh nghiệm cùng với đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Chuyển đổi số. Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Ea'Go Digital - thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Đắk Lắk với năng lực cốt lõi về Digital Marketing & Chuyển đổi số và Co4Growth - Trung tâm thông tin và dịch vụ hỗ trợ nhằm mục tiêu phát triển doanh nhân doanh nghiệp.

 • WEBINAR “ĐÊM TRƯỚC CHUYÊN ĐỔI SỐ” – NHỮNG THỨ CẦN CỞI BỎ TRƯỚC HÀNH TRÌNHWEBINAR “ĐÊM TRƯỚC CHUYÊN ĐỔI SỐ” – NHỮNG THỨ CẦN CỞI BỎ TRƯỚC HÀNH TRÌNH

  Đây là chuỗi hội thảo trực tuyến nhằm tạo không gian số để các doanh nghiệp trao đổi, tương tác và chia sẻ kinh nghiệm cùng với đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Chuyển đổi số. Qua đó, doanh nghiệp có thể nhìn thấy rõ bức tranh toàn diện và hình dung đầy đủ về lợi ích của việc chuyển đổi số từ bước chuẩn bị cho tới cách thức triển khai, từ khâu vận hành cho đến chiến lược kinh doanh hiệu quả.

 • Hội thảo trực tuyến “Câu chuyện nông sản: Từ nông trại đến nhà máy”Hội thảo trực tuyến “Câu chuyện nông sản: Từ nông trại đến nhà máy”

  Chương trình “Bệ phóng tài năng tỉnh Đồng Tháp năm 2021” được chỉ đạo tổ chức bởi Startup Vietnam Foundation, dưới sự phối hợp thực hiện của NISD - National Innovation System Development và Youth Empowerment Network, chương trình là sự kết nối giữa nguồn tri thức trẻ - các bạn sinh viên, với các Doanh nghiệp của tỉnh, và các chuyên gia, hướng đến nâng cao năng lực, trang bị các kiến thức công cụ, đưa các tài năng đến sự am hiểu công nghệ đầy cảm hứng, có động lực sẵn sàng tham gia cùng các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Đồng Tháp để thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kỹ thuật số và thử nghiệm một sáng kiến để hỗ trợ mục tiêu chiến lược của đất nước về chuyển đổi số của quốc gia.

 • Tạp chí Đồ uống Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Kinh doanh thời Covid-19, thực trạng và giải pháp”Tạp chí Đồ uống Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Kinh doanh thời Covid-19, thực trạng và giải pháp”

  Sáng 16-7, tại Hà Nội, Tạp chí Đồ uống Việt Nam (cơ quan thông tin lý luận của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam) đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Kinh doanh thời Covid-19, thực trạng và giải pháp”.

 • Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Đắk Lắk chính thức đưa cổng Zalo OA vào phục vụ doanh nghiệpHiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Đắk Lắk chính thức đưa cổng Zalo OA vào phục vụ doanh nghiệp

  Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Đắk Lắk chính thức đưa cổng Zalo OA (Trang thông tin chính thức trên Zalo - Tick vàng) vào phục vụ doanh nghiệp. Đây là một nỗ lực của Hiệp hội trong việc số hóa công tác kết nối và chuyển đổi số từ khu vực doanh nghiệp.

 • Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại Đắk Lắk về công tác phòng, chống dịchĐoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại Đắk Lắk về công tác phòng, chống dịch

  Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh tỉnh Đắk Lắk cần tuyệt đối không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, chuẩn bị 4 tại chỗ về mọi mặt, không để “chạy theo dịch mà phải chủ động sẵn”, khi có ca bệnh phải truy vết, cách ly, điều trị ngay; tránh để "dịch chồng dịch"

AL
AR